Global Training

Eskuragarri 2024ko edizioko beken zerrenda

GARRANTZITSUA:

Nahi dituzun plaza guztiak eskatu ahal izango dituzu, baina beti ere Global Training bekak sustatzen dituzten entitate-erakunde bakar bati, kasu honetan, AFM-ek eta IKASLAN-ek kudeatzen dituztenak.

MUGITU ESKUINERANTZ BEKEN INFORMAZIO GEHIAGO IKUSTEKO

ERREFERENTZIAHERRIALDEAHIRIALAN-PLANATITULAZIOA
AFM-IKASLAN_01COSTA RICAFORTUNAAISIALDIKO JARDUERETAN LAGUNTZEA BEHARRIZAN DESBERDINAK DITUZTEN HAINBAT TALDETAKO PERTSONEKIN, BATEZ ERE ADINGABEEKIN (HAURRAK ETA GAZTEAK) ETA HELDUEKIN.
KOMUNITATE DESBERDINETARA EGINDAKO BISITETAN LAGUNTZA, KOMUNITATEAK BEHAR DITUEN HITZALDIAK ETA TAILERRAK EGITEKO.
PROGRAMAKO JARDUERETARAKO MATERIAL DIDAKTIKOA EGITEKO LAGUNTZA.
SAILAREN ADMINISTRAZIO FUNTZIOETAN LAGUNTZA.
OSASUN OKUPAZIONALEKO PROGRAMAK INPLEMENTATZEKO LAGUNTZA.
MATERIAL DIDAKTIKOA EGITEKO LAGUNTZA.
LAN EGITEKO GAI NAGUSIAK: OSASUN MENTALA, AISIALDIA, HELDUEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK, SEXU-ABUSUEN PREBENTZIOA, DROGEN KONTSUMOAREN PREBENTZIOA, ELIKADURA OSASUNGARRIA, HARREMAN DESEGOKIEN LEGEA, EMOZIOEN ERABILERA,
BULLYINGAREN PREBENTZIOA, 7600. LEGEA: AUKERA BERDINTASUNA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT.
GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GRADUA GIZARTE-LANEAN, GRADUA PSIKOLOGIAN
AFM-IKASLAN_02POLONIAKRAKOVIAINFORMATIKA ADMINISTRARIA: ORDENAGAILUAK KONPONTZEA ETA MANTENTZEA. PROGRAMAK, SISTEMA ERAGILEAK ETA SAREKO ZERBITZUAK INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA. DATU-BASEAK ETA SQL KLAUSULAK KUDEATZEA. BIRTUALIZAZIOAREKIN LOTUTAKO ATAZAK ETA IRTENBIDEAK KUDEATZEA. SISTEMAREN INTEGRAZIOA EMATEA./ERP SOFTWAREAREN GARATZAILEA: APLIKAZIOAK SORTZEA ETA ERP SISTEMEI GEHITZEA. TXOSTENAK ETA FORMULARIOAK ALDATZEA (CRYSTAL REPORTS, GENRAP, SPRINT). BI TXOSTENAK SORTZEA. DMS ETA WMS SOLUZIOETARAKO APLIKAZIOAK ETA OSAGARRIAK SORTZEA. TAULAK, BISTAK, PROZEDURAK, SQL FUNTZIOAK SORTZEA
SAREKO INFORMATIKA-SISTEMEN ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, WEB APLIKAZIOEN GARAPENEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_03HUNGARIABUDAPESTIRAKASLEEI EGUNEROKO ERRUTINAN LAGUNTZEA, HAURREI OINARRIZKO GAIAK ETA SORMEN-JOLASAK IRAKATSIZ, BEREN TREBETASUN SOZIAL ETA INTELEKTUALAK MODU INFORMALEAN GARATZEKO, ETORKIZUNEKO IKASKUNTZA FORMALETARAKO PRESTATUZ.HAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, HAUR HEZKUNTZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_04GREZIAALIMOS, ATENASPRODUKTU FARMAZEUTIKOAK ETA ANTZEKOAK EMATEN ETA EGITEN LAGUNTZEA, ETA PRODUKTU PARAFARMAKEUTIKOAK SALTZEA, OSASUNAREN SUSTAPENA SUSTATUZ ETA ADMINISTRAZIO-LANAK ETA BILTEGIA KONTROLATZEKO LANAK EGINEZ.FARMAZIAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_05TXILETALCALARRI URRATUTAKO HAUR ETA GAZTEEN ARRETA. ESKU-HARTZE TEKNIKO ETA METODOLOGIKOAN KOHERENTZIAZ ARTATUTAKO HAUR ETA NERABEEKIN ESKU HARTZEKO PROZESUAK BABESTEA, ETA ARRETA JASOTZEN DUTEN HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK UNE ORO BABESTEA.
HAURRAREKIKO EDO NERABEAREKIKO ETA FAMILIEKIKO LAGUNTZA ETA ESKU-HARTZE PSIKOLOGIKO ETA SOZIALAK PRESENTE EGON BEHAR DU ESKU HARTZE PROZESU OSOAN, KASU GUZTIETAN KONTUAN HARTU BEHAR DENA, BEREHALAKO BABES NEURRIAK BEHAR DIREN EDO EZ, ETA TRESNA HAUEN BIDEZ EGIN DAITEKE: KRISIAN ESKU HARTZEA, PSIKOTERAPIA ETA TALDE TERAPIA, BIKTIMAREN FAMILIARI TRATU ONA SUSTATUZ.
BABES-TESTUINGURU BAT INDARTZEA, BIKTIMAK EZ DAITEZEN SUMATU EDO EZ DAITEZEN URRAKETA-, ERRETRAKTAZIO- ETA/EDO RE-TRAUMATIZAZIO-EGOERA BERRIEN ERAGINPEAN EGON.
- ZUZENEKO ARRETA SISTEMATIKOA EMATEA PROIEKTUKO HAUR ETA NERABEEI ETA HAIEN FAMILIEI EDO ERREFERENTE ESANGURATSUEI, BANAKA, FAMILIAN EDO TALDEAN, ETA DUPLA PSIKOSOZIALEAN ESKU HARTZEA.
- ESKU-HARTZE PSIKOTERAPEUTIKOAK, FAMILIAKOAK ETA SOZIO-KOMUNITARIOAK LANKIDETZAN EGITEA, PSIKOSOZIALEAN ETA ABOKATUAREKIN.
- DIAGNOSTIKOETAN SAKONTZEA, KONTUAN HARTUTA GENERO IKUSPEGIA, BILAKAERA ETAPA, URRAKETA MOTA, KULTURA ARTEKO FAKTOREAK ETA BEHAR BEREZIAK,
- PIIren DISEINUA, BANAKAKO ESKU-HARTZE PLANA, KONTUAN HARTUTA GENERO IKUSPEGIA, BILAKAERA ETAPA, URRAKETA MOTA, KULTURA ARTEKO FAKTOREAK ETA BEHAR BEREZIAK.
- HAUR ETA NERABEEKIN ETA HAIEN FAMILIEKIN EDO ERREFERENTE ESANGURATSUEKIN ESKU HARTZE ESPEZIALIZATUA, HAUR EDO NERABE BAKOITZAREKIN BAT DATORREN AURREIKUSITAKO BHIParen ARABERA, HONAKO TRESNA HAUEN BIDEZ: KRISIAN ESKU HARTZEA, PSIKOTERAPIA ETA/EDO TALDE-TERAPIA.
GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GRADUA PSIKOLOGIAN, GRADUA GIZARTE-LANEAN
AFM-IKASLAN_06COSTA RICAALAJUELA, SAN RAMÓN, SAN FRANCISCO DE PEÑAS BLANCASHEZKUNTZA: IRAKASLEEI LAGUNTZEA ESKOLA AURREKO ETA LEHEN HEZKUNTZAKO HAURRENTZAT ESKOLAK ETA MATERIALA PRESTATZEN.
HAURREN CURRICULUMETIK KANPOKO JARDUERETARAKO JOLAS-JARDUERAK EGITEA.
HAURREI IRAKURKETA-IDAZKETA SORTZAILEAN LAGUNTZEA.
IRAKURKETA-KLUBETAN LAGUNTZEA.
ERRENDIMENDU AKADEMIKO TXIKIA DUTEN HAURREN TREBETASUNAK ETA TREBETASUNAK INDARTZEA.
KIROLA: HAURREN GARAPEN MOTOR FINA ETA SENDOA BULTZATZEA BEREN ARLO FISIKOETAN.
PSIKOLOGIA: ESKOLAKO HAURREN PORTAERA ULERTZEA, INTERPRETATZEA, AZTERTZEA ETA AZALTZEA. ERA BEREAN, EBALUATZEKO ETA ESKU HARTZEKO OINARRIZKO TREBETASUNAK ETA GARATZEA, IKASLEEN OSASUNA ETA BIZI KALITATEA SUSTATZEKO ETA HOBETZEKO.
LANDA INGURUNEA: TIERRA PROMETIDA LUR FINKAREN PROIEKTUETAN ABERE ETA NEKAZARITZA JARDUEREKIN LAGUNTZEA
HAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GRADUA HAUR HEZKUNTZAN EDO LEHEN HEZKUNTZAN, GRADUA HEZKUNTZA BEREZIAN/GOI-MAILAKO TEKNIKARIA GIZARTE ETA KIROL ANIMAZIOA ETA IRAKASKUNTZAN/GRADUA JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIETAN/GOI-MAILAKO TEKNIKARIA GIZARTERATZEAN/GRADUA PSIKOLOGIAN/GOI-MAILAKO TEKNIKARIA PAISAJISMOAN ETA LANDA INGURUNEAN
AFM-IKASLAN_07COSTA RICACIUDAD QUESADAMANTENTZE-LANAK: KANALEKO EKIPOEN MANTENTZE PREDIKTIBO, PREBENTIBO ETA ZUZENTZAILEKO LANAK EGITEA.
SEINALEAREN KONFIGURAZIOA ETA FLUXU-PROZESUAK DISEINATZEA ETA GAUZATZEA KANALAREN EKOIZPEN BAKOITZERAKO.
EREMUAN BIZITOKIAN TRANSMITITZEKO AZPIEGITURAREN KALITATEA EGIAZTATZEA.
SEINALEEN ETA TRANSMISOREEN ALDIZKAKO AZTERKETAK EGITEA, KANALAREN SEINALEAREN ETA MULTIPLATAFORMEN JARRAITUTASUNA ZIURTATZEKO.
KANALEKO EKIPOAK MUNTATZEA ETA MARTXAN JARTZEKO PROBAK EGITEA.
TELEKOMUNIKAZIO SISTEMAK: AKTIBOKI LAGUNTZEA EGOITZA, MERKATARITZA, KORPORAZIO ETA BARNE ZERBITZUETAKO ELKARTEKIDEENTZAKO INFOKOMUNIKAZIOEN ZUNTZ OPTIKOKO ETA HARI GABEKO ZERBITZUEN KONEXIO BERRIAK EGITEN (INSTALAZIOA, KONFIGURAZIOA).
MODU AKTIBOAN LAGUNTZEA ZUNTZ OPTIKOAREN ETA HARI GABEKO INFOKOMUNIKAZIOEN ZERBITZU-SAREAREN MANTENTZE PREBENTIBO ETA ZUZENTZAILEKO ZEREGINETAN, KANPOKO INSTALAZIOTIK ELKARTEKIDEAREN ZERBITZU-GUNERAINO. ALTUERA HANDIKO LANAK EGITEA, POSTERIAN, DORREETAN EDO KOMUNIKAZIO-ANTENETAN.
INFOKOMUNIKAZIOEN ZUNTZ OPTIKOAREN ETA HARI GABEKO ZERBITZUEN ATZERAELIKADURA- ETA HOBEKUNTZA-PROZESUAN PARTE HARTZEA, BAI ETA HAREN PROZESUA ETA SAREA ERE, BAZKIDEAREN ONGIZATEA ETA COOPELESCAREN HELBURUAK BETETZEA HELBURU IZANIK, ETA BURUTZAK ETA DAGOKION GERENTZIAK ONARTUTAKO HOBEKUNTZA-PROIEKTUAK GAUZATZEA
MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKA-SISTEMETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/INGENIARITZA ELEKTRONIKOKO GRADUA
AFM-IKASLAN_08BOLIVIACOCHABAMBAHAURREI AHALIK ETA MUGIMENDURIK ETA FUNTZIORIK HANDIENA LORTZEN LAGUNTZEA, ETA BIZI-KALITATEA HOBETZEA, PROZEDURA HAUEN BIDEZ: HAURRAREN GARAPEN MOTORRA EBALUATZEA.
MUGIMENDU-ARAZOAK DIAGNOSTIKATZEA.
BANAKAKO TRATAMENDU-PLAN BAT GARATZEA.
TRATAMENDUA EMATEA.
GURASOAK ETA ZAINTZAILEAK HEZTEA.
BESTE PROFESIONAL BATZUEKIN LANKIDETZAN ARITZEA.
FISIOTERAPIAKO GRADUA/MEDIKUNTZAKO GRADUA (PEDIATRIA)
AFM-IKASLAN_09POLONIAKRAKOVIAIRAKASLEEI LAGUNTZEA HAURREKIN EGITEN DIREN EGUNEROKO JARDUERETAN: ERRUTINAK, JOLASAK, JARDUERAK, TAILERRAK, GARBITASUNA, BAZKARIA... ETA ASTERO ESPAINIERA-ESKOLA BAT EMATEA TALDE BAKOITZEKO.HAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, HAUR HEZKUNTZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_10GREZIAATENASEBk FINANTZATUTAKO PROIEKTUA GARATZEN ETA KUDEATZEN LAGUNTZEA: ITZULPENAK, PROIEKTUARI BURUZKO IKERKETA, ENTREGAGARRIAK IDAZTEA... PROIEKTUAREN DOKUMENTAZIOAREN EUSKARRIA, TXOSTENAK ETA AURKEZPENAK PRESTATZEA. PROIEKTUAREN AURREKONTUEN ETA GASTUEN JARRAIPENA EGITEN LAGUNTZEA. ELKARTEAREN BILERAK, TAILERRAK ETA EKITALDIAK ANTOLATZEA ETA ADMINISTRATZEA.ADMINISTRAZIO ETA FINANTZETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_11GREZIANEO FALLIRO, ATENASZITODIAGNOSTIKOA: LAGIN HISTOLOGIKOAK ETA ZITOLOGIKOAK PROZESATZEA, ZITOLOGIA OROKORREN ETA ZITOLOGIA GINEKOLOGIKOEN DIAGNOSTIKOAK HAUTATZEA ETA HURBILKETAK EGITEA, ETA NEKROPSIA KLINIKOAK ETA FORENTSEAK EGITEN LAGUNTZEA, DIAGNOSTIKO KLINIKOA EDO LEGEZKO MEDIKUA IZAN DADIN.
LAB. KLINIKOA: LAGIN BIOLOGIKOEN AZTERKETA ANALITIKOAK EGITEA, EMAITZA TEKNIKOAK EBALUATUZ, ETA EMAITZA HORIEK EUSKARRI GISA ERABIL DAITEZEN EBOLUZIOAREN PREBENTZIORAKO, DIAGNOSTIKORAKO ETA KONTROLERAKO, GAIXOTASUNEN TRATAMENDURAKO ETA IKERKETARAKO.
ANATOMIA PATOLOGIKOKO ETA ZITODIAGNOSIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/LABORATEGI KLINIKO ETA BIOMEDIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_12COSTA RICASAN CARLOSSUKALDEA: SALGAIEN HORNIKUNTZA KONTROLATZEA. SUKALDARITZAKO ELABORAZIO-PROZESUAK EGITEA. SUKALDEKO PRODUKZIOAREN ETA ZERBITZUAREN ANTOLAKETAN ETA KONTROLEAN PARTE HARTZEA, PROZESUAREN HASIERATIK AMAIERARA ARTE. JATETXEAK: ELIKAGAIEN ETA EDARIEN ZERBITZUA ANTOLATZEA, ESKAINTZAK ETA BALIABIDEAK ZEHAZTUTA, HORNIKUNTZA KONTROLATUTA. BEZEROEI ZERBITZU ZUZENA ARETOAN EMATEA. SPA: IRUDIAREKIN ETA ONGIZATEAREKIN LOTUTAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA ETA TEKNIKA ESTETIKO HIDROTERMALAK APLIKATZEA.SUKALDE ZUZENDARITZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ JATETXE ARLOKO ZEERBITZUEN ZUZENDARITZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ESTETIKA INTEGRALEKO ETA ONGIZATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, TERMALISMOKO ETA ONGIZATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_13COSTA RICASAN CARLOSSUKALDARITZA: SUKALDARITZAKO PROZESU OSOA MENUAREN DISEINUTIK, PRODUKTUEN KUDEAKETATIK, ESKARIETATIK, ELABORAZIOTIK ETA ZERBITZUTIK. PLATERTXOEN EGUNEROKO PRESTAKETA OSTATU-HARTZAILEENTZAT.
GERENTZIAKO LAGUNTZAILEA: AURKEZTUTAKO PROIEKTU BAT OSATZEA OSTALARIA KOLPATZEKO URGAZLEAK INDARTU DITUEN PRODUKTU, METODO ETA EZAGUTZA BERRIEKIN. ALDI BEREAN, GERENTEEI LAGUNDU BEREN EGUNEROKO EGINKIZUNEKIN, ETA HORRELA HOTELAREN ERAGIKETA EZAGUTU.
SUKALDEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ZUZENDARITZARI LAGUNTZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, ADMINISTRAZIO ETA FINANTZETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_14COSTA RICAFORTUNAGIZARTE ETA KIROL JARDUEREN SAIL BAT FINKATZEA, GIZARTE ETA KIROL JARDUEREN LAN PLAN BAT GARATUZ ETA EZARRIZ. GAUR EGUN EZARTZEN DIREN GIZARTE ETA KIROL JARDUERAK BABESTEA (SASKIBALOIA, BOLEIBOLA, FUTBOLA, KARATEA, BESTEAK BESTE).
GIZARTE ETA KIROL INKLUSIOKO JARDUERAK GARATZEA ETA EZARTZEA FORTUNAKO KOMUNITATEKO TALDE ETARIOEKIN.
HAUR ETA GAZTEEN AISIALDI HEZITZAILEAN JARDUERAK EZARTZEA.
GIZARTE-LANAREKIN BATERA, KIROLEN BATEAN INTERESA DUTEN BALIABIDE GUTXIKO PERTSONEI LAGUNTZEKO ESTRATEGIA GARATZEA.
GIZARTE ETA KIROL JARDUEREN URTEKO AGENDAREN LOGISTIKAN ETA GAUZATZEAN LAGUNTZEA.
ANIMAZIO SOZIOKULTURALEKO ETA TURISTIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/IRAKASKUNTZAKO ETA GIZARTE- ETA KIROL-ANIMAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIETAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_15COSTA RICAPUERTO JIMÉNEZTURISMOA: BEZEROEKIKO KOMUNIKAZIOA, ONGIETORRIA, CHECK IN, CHECK OUT, ZALANTZAK ARGITZEA. HOTELA ETA INGURUAK EZAGUTZEA. ESKURA DAUDEN JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEA. SUKALDARITZA: PRODUKTUAK AURREZ ELABORATZEA ETA EGUNEROKO PLATERAK PRESTATZEA.
KARTARA GOSARIAN ETA BAZKARIAN; AFALTZEKO BUFFET ESTILOA. SUKALDEA MANTENTZEA ETA GARBITZEA.
BASOGINTZA: LODGE-KO LORATEGIAK ETA EREMUAK MANTENTZEA, BAITA TREKKING EGITEKO HOTELAK DITUEN BIDEAK ERE. HOTELA BASOAN DAGO (FLORA ETA FAUNA HUTSA).
TURISMO-OSTATUEN KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, TURISMO-GIDARITZA, INFORMAZIOKO ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, TURISMON GRADUA/SUKALDE ZUZENDARITAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/BASOA ETA NATURA-INGURUNEKO KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_16POLONIAKRAKOVIACMR BETETZEA ENPRESAREN SISTEMAN. ESKAERAK KUDEATZEA, BEZEROAREN ESKAERA LORTZEN DENETIK SALGAIA HELMUGARA IRISTEN DEN ARTE. LANKIDETZA BILA ENPRESETARA DEITZEA. ESTATUKO ETA NAZIOARTEKO GARRAIO-ERAGIKETAK ANTOLATZEA, KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA, ETA ENPRESAREN LOGISTIKA-JARDUERAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEAGARRAIOKO ETA LOGISTIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_17COSTA RICACIUDAD QUESADAESKATZEN DIREN MEZU KOMERTZIAL EDO KORPORATIBOAK KOMUNIKATZEKO IDEIAK ETA PROPOSAMEN SORTZAILEAK GARATZEA. GARATU BEHARREKO EKOIZPENEN GIDOIAK EGITEA. EKOIZPEN-, EDITORE-, POST EKOIZPEN- ETA DISEINATZAILE-KOORDINAZIOAREKIN KOORDINATU ETA GAUZATZEA, AZKEN HELBURURA IRITSI ARTE. IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKTUAK PROPOSATZEA, 14 KANALEKO IRUDIA ETA PROGRAMAZIOA ETA MULTIPLATAFORMA INDARTZEKO. IKUS-ENTZUNEZKOEN MUSIKALIZAZIOA, NAHASKETA ETA POST PRODUKZIOA.
FILMAZIO-, BIDEO- ETA/EDO ARGAZKI-KAMERAK MANEIATZEA. EDIZIO-SOFTWAREA: ADOBE PREMIER. SOFTWAREA: ADOBE PHOTOSHOP
IKUS ENTZUNEZKO PROIEKTUEN ETA IKUSKIZUNEN ERREALIZAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, IKUS-ENTZUNEZKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, IRUDIA ARGIZTATZEA, HARTZEA ETA TRATATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOKO GRADUA
AFM-IKASLAN_18PERULIMABARNEALDEAK DISEINATZEKO PROIEKTUAK, DISEINU-PLANOAK, GUNEA BISITATZEA ETA PLANOAK JASOTZEA.
PROFILA DISEINU GRAFIKORA EDO ILUSTRAZIORA BIDERATUAGOA BADA, PROIEKTU GRAFIKO KONTZEPTUAL ARKITEKTONIKOAK GARATZEN LAGUNDU DEZAKE.
ERAIKUNTZA-PROIEKTUETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, ERAIKUNTZA-OBRAK ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, BARNEALDEEN DISEINUKO GRADUA
AFM-IKASLAN_19COSTA RICAFORTUNATURISMOA: BISITARI NAZIONALEN ETA ATZERRITARREN ARRETA, INFORMAZIOA ESKAINTZEA ETA ZENTRO TURISTIKOA BISITATZEN DUTEN PERTSONEI ORIENTAZIOA EMATEA.
SARRERAK ERRESERBATZEKO ETA BISITARIAK HARTZEKO LANETAN LAGUNTZEA.
ADMINISTRAZIOARI LAGUNTZEA TURISMO-JARDUERAREKIN LOTUTAKO PLANAK EGITEN ETA EZARTZEN.
ADMINISTRAZIOARI LAGUNTZEA BANDERA URDIN EKOLOGIKOAREN PROGRAMA EZARTZEN, NATURAGUNE BABESTUEN KATEGORIAN.
TURISMOA ERABILTZEKO ESTRATEGIAK GARATZEA ETA EZARTZEA, BISITA-DENBORALDIEN ARABERA.
GURE TURISMO-PRODUKTUAK IDENTIFIKATZEA, GARATZEA ETA EZARTZEA.
MARKETINA: MARKETIN-JARDUERAK PLANIFIKATZEKO, ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO JARDUERAK BABESTEA.
MERKATARITZA-IKERKETAKO, PUBLIZITATEKO ETA HARREMAN PUBLIKOETAKO ESTRATEGIA BAT EZARTZEA.
KOMUNIKAZIO ETA MERKATARITZA SAILAREN LAN-PLANA EZARTZEN LAGUNTZEA.
TURISMO-GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA -LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, BIDAIA-AGENTZIAK ETA OSPAKIZUNEN KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, TURISMOKO GRADUA/ MARKETINA ETA PUBLIZITAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_20GREZIANEO FALLIRO, ATENASERIZAINTZA: HERRITARREI KALITATEZKO ARRETA ESKAINTZEA, BAI OSASUNA ETA GAIXOTASUNEN PREBENTZIOA SUSTATZEKO, BAI PROZESU PATOLOGIKOAK SENDATZEKO EDO ERREHABILITATZEKO. LAN-EREMUA: EBAKUNTZA-GELA, SOLAIRUA, ZIU, LARRIALDIAK.../ONKOLOGIA: ERRADIAZIO IONIZATZAILEEN TRATAMENDUAK APLIKATZEA MEDIKUAK AGINDUTA, ITURRI ERRADIOAKTIBO ZIGILATUAK EDO ERRADIAZIO-SORGAILUAK DITUZTEN EKIPOAK ERABILIZ, ERRADIOBABESEKO ARAU OROKORRAK ETA ESPEZIFIKOAK APLIKATZEA ETA PAZIENTEAK UNITATEAN DAUDEN BITARTEAN ARTATZEA.ERIZAINTZAKO GRADUA/ERRADIOTERAPIAKO ETA DOSIMETRIAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_21COSTA RICACIUDAD QUESADAINGELESAREN IRAKASKUNTZA (OINARRIZKO ETA TARTEKO MODULUA) GAZTEENTZAT (15 URTE) ETA HELDUENTZAT, INGELESAREN HIZKUNTZA-GAITASUNAK GARATZEA, HALA NOLA: AHOZKO ULERMENA, AHOZKO ELKARREKINTZA, AHOZKO ADIERAZPENA, IRAKURKETAREN ULERMENA, IDATZIZKO ADIERAZPENA; HIZKUNTZA PIXKANAKA MENDERATZEA BULTZATUZ, KOMUNIKAZIO-GAITASUNAREN IRISMENA ERAKUTSIZ BIZITZA ERREALEKO TESTUINGURU ETA AGERTOKI DESBERDINETAN, BERE INGURUNEAREN ROL AKTIBO, GOGOETATSU ETA ERAIKITZAILEA HARTUZ, HIZKUNTZA ETA TRESNA TEKNOLOGIKOAK ERABILIZ HAINBAT EREMUTAKO ZEREGINAK OSATZEKO ETA EGUNEROKO BIZITZAKO EGOERAK KONPONTZEKO.GRADUA INGELES IKASKETETAN/GRADUA LEHEN HEZKUNTZAN
AFM-IKASLAN_22POLONIAKRAKOVIAFABRIKAZIOA: PRODUKTU KOSMETIKOEN EKOIZPENA ETA EGOKITZAPENA, INSTALAZIOEN ETA EKIPOEN FUNTZIONAMENDUA, ABIARAZTEA ETA GELDIARAZTEA ANTOLATUZ/KALITATEA: SAIAKUNTZA FISIKOAK, FISIKO-KIMIKOAK, ANALISI KIMIKOAK ETA INSTRUMENTALAK EGITEA KALITATEAREN KONTROLERA ETA IKERKUNTZARA BIDERATUTAKO PRODUKTUETAN. LAGINKETA-PLANA ANTOLATZEA, PROZESUAN ETA AKABERAN DAUDEN MATERIA ETA PRODUKTUEI BURUZKO ANALISIAK EGINEZ, ETA LORTUTAKO EMAITZAK INTERPRETATUZPRODUKTU FARMAZEUTIKOAK, BIOTEKNOLOGIKOAK ETA BIOTEKNOLOGIKOAK FABRIKATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ANALISIKO ETA KALITATE-KONTROLEKO LABORATEGIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_23TXILETALCABERDINTASUNA: GENERO-IKUSPEGIA ETA IKUSPEGI INKLUSIBOA EZARTZEA, ESTAMENTU GUZTIAK BESARKATUTA, GIRO SEGURUAK ETA OSOAK LORTZEKO, DISKRIMINAZIORIK GABE. KOMUNITATEA GAITZEA, SENTSIBILIZATZEA ETA INFORMATZEA, SEKTORE ARTEKO ABORDATZEA LORTZEKO. ARRAKALAK KENTZEA HONAKO HAUETAN: EMAKUMEAK, ANIZTASUN SEXOGENERIKOAK, DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK ETA NEURODIBERGENTEAK, KULTURARTEKO KOMUNITATEAK, BIZTANLERIA SOZIOEKONOMIKO KALTEBERA.../HEZKUNTZA BEREZIA: MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO ARRETA (NEURODIBERGENTEAK). ZEINUEN HIZKUNTZA ETA BESTE BATZUK ERABILTZEA. ERAKUNDE-PLANA EZAGUTZEA, LAN-PLANAK ETA ARRETA-MEKANISMOAK BERRIKUSTEA. INKLUSIO-GAIETAN LAGUNTZA AKADEMIKORAKO MATERIALA SORTZEA.GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GIZARTE-LANEKO GRADUA, SOZIOLOGIAKO GRADUA/HEZKUNTZA BEREZIKO GRADUA
AFM-IKASLAN_24COSTA RICASAN CARLOSHIZKUNTZA-TERAPIA, TERAPIA OKUPAZIONALA, ESTIMULAZIOA, HEZKUNTZA, PSIKOLOGIA, PSIKOPEDAGOGIA, ARRISKU SOZIALEAN DAUDEN ETA ABANDONATUTA DAUDEN 18 ADINGABEREKIN. ADINGABEAK ETXEAN BIZI DIRA ETA BEREN EGUNEROKOAN ZAINDU BEHAR DITUZTE.GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/GRADUA HAUR EDO LEHEN HEZKUNTZAN/GRADUA GIZARTE HEZKUNTZAN/GOI-MAILAKO TEKNIKARIA ANIMAZIO SOZIOKULTURALEAN ETA TURISTIKOAN
AFM-IKASLAN_25BULGARIASOFIAIKUS-ENTZUNEZKOA: FILMAK, BIDEOAK ETA TELEBISTA-PROGRAMAK EKOIZTEKO JARDUERAK, SOINUAREN GRABAZIOA ETA MUSIKA-EDIZIOA
3D ANIMAZIOA: 2D ETA 3D ANIMAZIOAK SORTZEA ETA IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA PRODUKTU INTERAKTIBOAK GARATZEA, HORIEN SORKUNTZAN ESKU HARTZEN DUTEN ELEMENTUAK ETA ITURRIAK INTEGRATUZ
KARAKTERIZAZIOA: IKUS-ENTZUNEZKO ETA ESZENAKO BALIABIDEETARAKO KARAKTERIZAZIO-PROIEKTUAK PLANIFIKATZEA ETA MUNTATZEA, ETA PROTESIAK, ILEORDEAK ETA MAKILLAJE SOZIALAK, PROFESIONALAK ETA ARTISTIKOAK DISEINATZEA ETA EGITEA
PATROIGINTZA: PRODUKZIOAREN KUDEAKETA ETA PATROIAK EGITEA. IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO-TALDEARI OBRA AURREIKUSITAKO MODUAN GAUZATZEKO JANTZI EGOKIAK EMATEA (JANTZIAK, ATTREZZZOA...)
IKUS ENTZUNEZKO PROIEKTUEN ETA IKUSKIZUNEN ERREALIZAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, IKUS-ENTZUNEZKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, IRUDIA ARGIZTATU, HARTU ETA TRATATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOKO GRADUA/3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/KARAKTERIZAZIO ETA MAKILLAJE PROFESIONALEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/PATROIGINTZAKO ETA MODAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_26COSTA RICACIUDAD QUESADAMARKETINA: SARE SOZIALEN ADMINISTRAZIOA. EDUKIAK GURE XEDE-PUBLIKOARI ONDO BIDERATUTA DAUDELA ETA BALIOZKO INFORMAZIOA SORTZEKO GAI DIRELA EGIAZTATZEA.
EDUKIEN KALITATEA BERRIKUSTEA, ETA, BEREZIKI, BALIOZKO INFORMAZIOA EMATEN DUTELA, ONDO IDATZITA DAUDELA, ORTOGRAFIA- ETA GRAMATIKA-AKATSIK GABE, ETA, BATEZ ERE, JATORRIZKOAK DIRELA EGIAZTATZEA.
ARGAZKIEN, MARRAZKIEN, GRAFIKOEN ETA ABARREN KALITATEA GAINBEGIRATZEA, BAITA EDIZIOARENA ETA GAINERAKO ALDERDI FORMALENA ERE.
ESTRATEGIA DATUEN ANALISTAREKIN BATERA NEURTZEA ETA AZTERTZEA, ETA ZEHAZTUTAKO HELBURUAK LORTZEN ARI DIRELA EGIAZTATZEA.
EDUKIAK KUDEATZEKO ETA ONLINE MARKETINA EGITEKO BEHARREZKOAK DIREN ERA GUZTIETAKO TRESNAK ERABILTZEA ZURE LANA EGITEKO: EDUKI-PLATAFORMAK, BLOGEKO ETA SARE SOZIALETAKO ARGITALPENAK KUDEATZEKO TRESNAK, GAKO-HITZEN BILATZAILEA, WEB-ANALISIA, SEO OPTIMIZAZIO-TRESNAK, ETAB.
NAZIOARTEKO MERKATARITZA: KOOPERATIBAK BERE NEGOZIOETARAKO ETA ERAGIKETA NORMALERAKO ESKATZEN DITUEN MATERIALAK, EKIPOAK, ORDEZKO PIEZAK EDO HORNIDURAK INPORTATZEKO ETA FINKATZEKO KUDEAKETA EGITEA.
SALGAIAK INPORTATU, GARRAIATU, BILTEGIRATU, NAZIONALIZATU ETA SALBUESTEKO GAIAK ERAKUNDE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN KOORDINATZEA. (ADUANA AGENTZIA, GARRAIOLARIAK, ASEGURUAK, BILTEGI FISKALA, OGASUN MINISTERIOA, BESTEAK BESTE).
NAZIOARTEKO ETA NAZIOKO HORNITZAILEEKIN EROSKETA-BALDINTZA DESBERDINEI ERANTZUTEA ETA NEGOZIATZEA, HALA NOLA PREZIOARI, ENTREGA-DENBORARI ETA BERMEARI, ETA KOOPERATIBAREN INTERES FINANTZARIO ETA OPERATIBOEI LAGUNTZEA.
KOOPERATIBAREN ETA HAREN ANTZEKO ENPRESEN ONDASUN ETA ZERBITZUAK EROSTEKO URTEKO PLANA PLANIFIKATUTA ETA ORDENATUTA GAUZATZEA, HORNITZAILEEN AURREAN NEGOZIAZIO-POSIZIO HOBEA LORTZEKO.
MARKETINEKO ETA PUBLIZITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, MARKETINEKO ETA PUBLIZITATEKO GRADUA/NAZIOARTEKO MERKATARITZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_27ITALIAFLORENTZIAPROIEKTU EUROPARRAK ANTOLATZEA ETA ENPRESEI AHOLKULARITZA EMATEA. IDAZKARITZA-LANAK, PLATAFORMA INFORMATIKOETAN ETA EUROPARRETAN DATUAK SARTZEA, IKASLEEKIN HARREMANETAN JARTZEA. SARE SOZIALEN JARRAIPENA. COACHING ENPRESARIALAREKIN LOTUTAKO GAIAK GARATZEA.


ADMINISTRAZIOKO ETA FINANTZETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/TURISMO-GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_28TXILETALCAEDUKI ARTISTIKO, ZIENTIFIKO, ETIKO ETA SOZIALA, LINGUISTIKOA, MOTORRA, MATEMATIKOA ETA TEKNOLOGIKOA DUTEN GAIETAN, IKASLEEN GARAPEN PERTSONALEAN LAGUNTZEKO BEHARREZKOAK DIREN TRESNAK PRAKTIKAN JARTZEA.LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_29GREZIAATENASPAZIENTEA AZTERTZEKO ESPAZIOA ETA MATERIALA PRESTATZEA, EDO PROBA DIAGNOSTIKOAK EGITEA.
MATERIALA ETA TRESNERIA GARBITZEA, DESINFEKTATZEA ETA/EDO ESTERILIZATZEA.
EKIPO ODONTOLOGIKOAREN FUNTZIONAMENDUA EGIAZTATZEA.
TRESNERIA ETA MATERIALA HAUTATZEA, PROGRAMATUTAKO ESKU-HARTZEAREN ARABERA. PERTSONA HORTZ-BESAULKIAN JARTZEA, ESKU-HARTZEAREN ARABERA. DENTISTARI TRESNERIA EMATEA. HORTZ-ERRADIOGRAFIAK LORTZEA. ANAMNESIA EGITEA ETA AHO-BARRUNBEA MIATZEA. HORTZ-INPLANTEAK KIRURGIKOKI JARTZEN PARTE HARTZEA.
AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_30BULGARIASOFIAIKUSIZKO EFEKTUAK DITUEN ETA SORMEN PROZESUAN PARTE HARTZEN DUEN TALDEKO PROIEKTUETARAKO EDUKIAK EKOIZTEKO PROZESUA, 2D-TIK BIDEOJOKOEN GARAPENARI LAGUNTZEA: ANIMAZIOAREN IKUSPEGIA3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_31COSTA RICASAN CARLOSTXIMELETAK EKOIZTEA, ZUHAITZAK EKOIZTEA, BIDEZIDORRAK GARBITZEA, LANDAREAK MANEIATZEA, INGURUMEN-HEZKUNTZA, IKASTETXEETAKO ARRETA ETA ABAR.BASOA ETA NATURA-INGURUNEKO KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_32PORTUGALIPAR-EKIALDEA, SAN MIGELNEGUTEGIKO LANDAREAK EKOIZTEA.
LANDAKETAK MANTENTZEKO LANETAN LAGUNTZEA.
MONITORETZA-LANA (LANDAREAK, HEGAZTIAK, UR-LERROAK, BIDEZIDORRAK).
BERTAKO ESPEZIEAK EREITEA.
BASOA ETA NATURA-INGURUNEKO KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_33PERULIMAZAURGARRITASUN HANDIKO ETA HAURREN LANEKO EREMUETAN ESKOLA-DESERTZIOA GELDIARAZTEA HELBURU DUEN HEZKUNTZA-PROGRAMA:
HEZKUNTZA-ERAKUNDEENTZAKO BALIABIDEEN SORRERA ETA IRAUNKORTASUNA LAGUNDUKO DUEN ESPARRU TEORIKOA SORTZEA.
LANTALDEARI ZEREGIN PRAKTIKOENETAN LAGUNTZEA.
TALDE-BILERETAN PARTE HARTZEA, HAINBAT IKUSPUNTU EMANEZ.
KOMUNITATE BEHARTSUENTZAKO HEZKUNTZA-TAILERRETAN LAGUNTZEA.
KOMUNITATEETARA BISITAK EGITEA BEHARRAK IDENTIFIKATZEKO ETA PROGRAMEN ERAGINA EBALUATZEKO.
GIZARTEA SENTSIBILIZATZEKO ETA MOBILIZATZEKO JARDUERETAN PARTE HARTZEA.
HAUR ETA NERABEENTZAKO JOLAS- ETA KULTURA-JARDUERAK ANTOLATZEN LAGUNTZEA.
PROIEKTUAK PLANIFIKATZEN, INPLEMENTATZEN ETA MONITORIZATZEN LAGUNTZEA.
ARTATUTAKO KOMUNITATEEI ERAGITEN DIETEN ARAZO ESPEZIFIKOEI BURUZKO IKERKETAK EGITEA.
GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, GRADUA GIZARTE-LANEAN, GRADUA PSIKOLOGIAN
AFM-IKASLAN_34PERULIMAEMAKUMEEN INDARKERIARIK GABEKO BIZITZA BIZITZEKO ESKUBIDEA SUSTATZEA, GIZARTE-ERAKUNDE ETA -ERAKUNDEETAN ERAGINEZ, BERDINTASUNAREN ETA GENERO-JUSTIZIAREN ALDE EGIN DEZATEN.
BEKADUNAK ZUZENDARITZA BETEARAZLEAREN ARLOAN LAGUNDUKO DU NAGUSIKI:
- EKINTZA FEMINISTA ETA KOMUNIKAZIONALETAN LAGUNTZEA (PRESENTZIALAK EDO BIRTUALAK); ADIBIDEZ, EMAKUMEEN ESKUBIDEEI, DISIDENTZIEI ETA DEMOKRAZIARI ERAGITEN DIETEN MOBILIZAZIOAK, DATA ENBLEMATIKOETAN ETA ABAGUNEKOETAN.
- ERAKUNDEEN TXOSTENAK ETA DOKUMENTUAK EGITEN LAGUNTZEA: PROIEKTUAK, ERAKUNDEEN MEMORIA, BESTE BATZUK.
- ERAKUNDEEN KOMUNIKAZIOAREKIN LOTUTAKO JARDUERETAN LAGUNTZEA, BESTEAK BESTE, FLYERREN EDUKI PROPOSAMENAK, DISEINU ERRAZAK ETA SAREETAKO ARGITALPENAK.
- TAILER, SOLASALDI ETA BESTELAKO EKITALDIETARAKO LAGUNTZA LOGISTIKOA.
- BEKADUNAREN AURRERAPENAREN ETA JARDUERAREN ARABERA DOITUKO DIREN BESTE JARDUERA BATZUK, BAITA ERAKUNDEAREN BEHARRAK ETA HERRIALDEAREN TESTUINGURUA ERE.
GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/GIZARTE-LANEKO GRADUA/EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAN ESKU HARTZEKO MASTERRA
AFM-IKASLAN_35TXILETALCAINGURUMENAREKIN LAGUNKOIA DEN BIZIMODU SOSTENGAGARRI BAT SUSTATZEA, BALIABIDEEN ERABILERAN OREKA LORTZERA ETA EGUNGO ETA ETORKIZUNEKO BELAUNALDIENTZAKO ETXE KOMUNA ZAINTZERA BIDERATUA, FAMILIA, TALDE ETA KOMUNITATEEN PRESTAKUNTZA, ERAGIN ETA AHALDUNTZE PROZESUAK GARATUZ ETA LANDATARTASUNA INDARTUZ, NORTASUN ZIGILU GISA:
- FAMILIA NEKAZARITZA NEKAZARIAREN LAN ILDOA. NEKAZARIAK ETA HAIEN FAMILIAK SENTSIBILIZATZEA DA HELBURUA, BEREN BALIABIDE NATURALAK MODU JASANGARRIAN ERABIL DITZATEN, LURZORUAREN EMANKORTASUNA ZAINDUZ ETA HOBETUZ, ETA, HORRELA, BEREN EKOIZPENAK HOBETZEN DITUZTE, HAZKUNDE IRAUNKORRA LORTZEKO ETA, ALDI BEREAN, BIZI-KALITATEA HOBETZEKO, BESTE FAMILIA BATZUEKIN BATERA, PARTAIDETZA ETA INTEGRAZIO KOMUNITARIOKO PROZESUAK INDARTUZ.
- HONDAMENDI EKONOMIKOEN ARRISKUAK MURRIZTEKO ERKIDEGOKO KUDEAKETARA BIDERATUTAKO LAN ILDOAK, ARRISKU ETA HONDAMENDI NATURALEN ERAGINPEAN DAUDEN LANDA KOMUNITATEETAN TOKIKO ETA ERAKUNDE GAITASUNAK SUSTATUZ, HALA NOLA, LURRIKARAK, LEHORTEAK, BASO SUTEAK EDO KLIMA ALDAKETAREN ONDORIOAK, TOKIKO ERAKUNDEEKIN ETA INSTITUZIONALITATEAREKIN KOORDINATUTA, AHULTASUNAK MURRIZTEKO, HONDAMENDI ARRISKUKO EGOEREN AURREKO ERRESILIENTZIA INDARTUZ.
- GARAPEN SOSTENGAGARRI BATERA BIDERATUTAKO ESKU-HARTZE ILDOAK KONTUAN HARTUTA, NEKAZARITZA EKOLOGIKOKO ETXALDE BAT DU, NEKAZARITZA EKOLOGIKOARI BURUZKO PRESTAKUNTZA ETA ERAKUSTALDI EKINTZAK ESKAINTZEN DITUENA, ERAKUNDEEK GAIAN DUTEN ESPERIENTZIA GUZTIA BILDUZ ETA ARLO HORRETAKO POLITIKA PUBLIKOEN HEDADURA ETA ERAGINA INDARTUZ, ESPERIENTZIA ZEHATZ ETA ERREPIKAGARRIETATIK ABIATUTA.
INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA KONTROLEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, PAISAJISMOA ETA LANDA-INGURUNEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, BASA ETA NATURA-INGURUNEKO KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, INGURUMEN-ZIENTZIETAKO GRADUA, BASO-INGENIARITZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_36COSTA RICASAN CARLOSGIRO PRESTATUA HORNITZEA: ORDENATUA, ESTETIKOA, SINPLEA, ERREALA, NON ELEMENTU BAKOITZAK BERE IZATEKO ARRAZOIA DUEN HAURREN GARAPENEAN. 6 HILABETETIK 7 URTERA BITARTEKO HAURREKIN LAN EGITEA, BETI MONTESSORI METODOA APLIKATUZ, HAURREN ZATI ARTISTIKOA GARATUZ ETA ESKU-HARTZE HORREK ERAGITEN DUEN ERAGIN NEURONALA IKUSIZ. GORPUTZ HEZKUNTZAKO, YOGAKO ETA NEKAZARITZA LANETAKO ARIKETAK EGITEA. GARATZEKO ETA BERE ERRITMOAN IKASTEKO ASKATASUNA SUSTATZEA, HELDUEK ULERTZEKO ETA BEHATZEKO INGURUNE BIZIGARRI BATEANHAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, HAUR EDO LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_37ITALIAPADOVAIRUDIAREKIN ETA ONGIZATEAREKIN LOTUTAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA, ETA TEKNIKA ESTETIKOAK APLIKATZEA: DEPILAZIOA, PIGMENTUAK EZARTZEA, MAKILLAJEA, MANIKURA... ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA ETA IRUDIA ALDATZEKO ESTILISMOAK DISEINATZEA.
ESTETIKA INTEGRALEKO ETA ONGIZATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, ILE-APAINKETAKO ESTILISMO ETA ZUZENDARITZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_38COSTA RICADRAKE BADIATOUR OPERADORE HONEK MENDI IBILALDIAK ETA ABENTURA TXANGOAK SALTZEN DITU CORCOVADO PARKE NAZIONALERA. BULEGOKO LANA, BEZEROEI ARRETA ETA AHOLKUAK ESKAINIZ.
ZEREGINAK: POSTA ELEKTRONIKOEI ERANTZUTEA, BEZEROEI BIRA EGIN AURRETIK BRIEFING EGITEA, ERRESERBAK JASOTZEA, BEZEROEI MEETING POINTEAN HARRERA EGITEA, SARE SOZIALAK ERAMATEA ETA ABAR.
TURISMO-GIDARITZA, INFORMAZIOKO ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, BIDAIA-AGENTZIETAKO ETA OSPAKIZUNEN KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, TURISMOKO GRADUA
AFM-IKASLAN_39COSTA RICASAN CARLOS4 ETA 12 URTE BITARTEKO HAURREKIN LAN EGITEA LANDA-ESKOLA UNIDOZENTE BATEAN, TREBETASUN ARTISTIKOAK ETA INGELESA ATZERRIKO HIZKUNTZA GISA SUSTATUZ (OINARRIZKO EZAGUTZA). IKASTETXEAK PARTE HARTZEN DUEN HIRI-, GIZARTE- ETA KOMUNIKAZIO-JARDUERAK ANTOLATZEA ETA GARATZEA ETA HORIETAN PARTE HARTZEA. ESKOLA-JARDUERETAN, ARTE-JAIALDIAN, TEKNOLOGIAN, KIROLEAN, ESKOLA-BARATZEAN ETA ABARRETAN LAGUNTZEA. IKASLEENTZAKO LAGUNTZA-MATERIALA PRESTATZEA ETA ERREFORTZU-ESKOLAK EMATEA. IKASLEENTZAKO EKINTZA ZIBIKOAK PRESTATZEA ETA NEURRI TXIKIAGOAN ESKOLARI ADMINISTRAZIO-LAGUNTZA EMATEA.HAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, HAUR EDO LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_40COSTA RICAFORTUNAERAIKUNTZA: PARKEAK ETA LORATEGIAK JARTZEA, ZAHARBERRITZEA ETA MANTENTZEA FORTUNAREN LEKU PUBLIKOETAN
PAISAIA LEHENGORATZEA ARRO HIDROGRAFIKOETAN ETA EREMU PUBLIKOETAN.
PROIEKTU BAT IDAZTEA ESKATZEN EZ DUTEN LORATEGI-EREMUAK DISEINATZEA.
HIRIKO ETA HIRI INGURUKO JOLAS-GUNEAK EZARTZEKO PROPOSAMENAK.
ERREPIDEEN ETA OBRA ZIBILEN ERAIKUNTZAN INGENIARITZA, DISEINUA ETA FISKALIZAZIOA SAILARI LAGUNTZEA
PLANOAK DISEINATZEKO LAGUNTZA.
PROIEKTUAK OKINTZEA ETA FISKALIZATZEA.
LANDA-BISITAK.
MANTENTZE ARLOKO LAN PLANAK EZARTZEN LAGUNTZEA.
AZPIEGITUREN MANTENTZE PREBENTIBOKO PROGRAMAK./INGURUMENA: FORTUNAREN KOMUNITATEAN BANDERA URDIN EKOLOGIKOAREN PROGRAMA EZARTZEN LAGUNTZEA, AZPIBATZORDE BAKOITZAREN LAN PLANAK GAUZATZEA: UR-BALIABIDEAREN BABESA,
ETXEKO HONDAKIN LIKIDOAK JARTZEA, HONDAKIN SOLIDOAK EDUKITZEA, GIZA KONTSUMORAKO URA, INGURUMEN-HEZKUNTZA, POLIZIAREN ETA INGURUMENAREN SEGURTASUNA, SEINALEAK, GIZA OSASUNAREN ARRETA INTEGRALA, BANDERA URDIN EKOLOGIKOAREN PROGRAMAREN LAN-PLANA INPLEMENTATZEN LAGUNTZEA, WATERFALL LA FORTUNA PROIEKTUKO NATURAGUNE BABESTUEN KATEGORIAN.
KIROLDEGIAN ETA ADMINISTRAZIO-BULEGOETAN KLIMA-ALDAKETAREN KATEGORIAN BANDERA URDIN EKOLOGIKOAREN PROGRAMAREN LAN-PLANA EZARTZEN LAGUNTZEA.
BILKETA ETA BIRZIKLATZE ZENTROAREN LAN-PLANA EZARTZEN LAGUNTZEA.
INGURUMENAREN KONTSERBAZIOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERAK DITUZTEN KOMUNITATEKO TALDEEN BILERA ETA LAN-SAIOETAN PARTE HARTZEA.
BASOBERRITZEKO PROGRAMAK EZARTZEA FORTUNA BARRUTIKO MIKROARROETAN.
FLORAREN ETA FAUNAREN INBENTARIOAK EGITEA ERKIDEGOKO NATURGUNEETAN.
INGURUMEN-INPAKTUAREN EBALUAZIOAK EGITEA.
URTEKO KANDELARIOAN PROGRAMATUTAKO JAIALDIAK GARATZEN LAGUNTZEA.
OBRA ZIBILEKO PROIEKTUETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, ERAIKUNTZA-OBRAK ANTOLATZEKO ETA KONTROLATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, INGENIARITZA ZIBILEKO GRADUA/PAISAJISMO ETA LANDA-INGURUNEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, BASOA ETA NATURA-INGURUNEKO KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA, INGURUMEN-HEZKUNTZAKO ETA -KONTROLEKO ETA INGURUMEN-KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_41ERRUMANIACLUJ NAPOCALAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUARI LAGUNTZEKO LANAK, HALA NOLA PLC PROGRAMATZEA ETA MAKINA-ERREMINTA PREST JARTZEAINGENIARITZA ELEKTRONIKOKO GRADUA ETA/EDO ROBOTIKAKO ETA KONTROL-SISTEMETAKO MASTERRA
AFM-IKASLAN_42INDIAJAIPURKOMUNIKAZIO ETA MARKETIN PLANA, WEBGUNEAREN ETA SARE SOZIALEN DISEINUA ETA EDUKIAK HOBETZEA ("WEB DESIGN" + SEO+ MARKETIN DIGITALA, YOUTUBE EDITING, INSTAGRAM, ETAB.).GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOAN ETA ZUZENDARITZAN, GRADUA MARKETINEAN EDO GRADUA MARKETINEKO GOI-MAILAKO LH
AFM-IKASLAN_43MEXIKOPUEBLABEZERO POTENTZIALEN PROSPEKZIOA EGITEA, ONDOREN, INTERESA DUTEN ENPRESEKIN HARREMANETAN JARTZEKO, BALIZKO SALMENTA-ERAGIKETAK ATZEMATEKO. NAZIOARTEKO MERKATARITZAKOGOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_44MEXIKOKERETAROBULEGO TEKNIKOAREN SAILARI LAGUNTZEA.
DISEINU ETA MARRAZKETA TEKNIKOA.
DOKUMENTAZIO TEKNIKOAREN KUDEAKETA
PROIEKTUETARAKO EUSKARRIA.
ANALISI ETA KALKULU TEKNIKOAK.
ARAUAK ETA ERREGULAZIOAK EZARTZEN LAGUNTZEA.
INDUSTRIA DISEINUKO INGENIARITZA, FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_45EL SALVADOREL SALVADORHIZKUNTZAK IRAKASTEKO IRAKASLEAK:
ESKOLAK PRESTATZEA
HASIERAN TRAINING BATEAN IRAKATSIKO ZAION SISTEMAREN ARABERA ESKOLAK EMATEA
KOORDINAZIO OROKORREKO IKASLEEN ERRENDIMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA EBALUAZIOA
HEZKUNTZA-ZIENTZIEKIN, PSIKOLOGIAREKIN, INTEGRAZIOAREKIN, KOMUNIKAZIOEKIN LOTUTAKO UNIBERTSITATE-GRADUAK EDO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK
AFM-IKASLAN_46INDIAPUNELAGUNTZA-LANAK MERKATARITZA-SAILEAN: - INGURUKO MERKATARITZA-SAREA ZABALTZEA. - BEZEROEKIN HARREMANETAN JARTZEA. - SALMENTAK BULTZATZEA. - BEZERO BERRIAK BILATZEA.GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOAN ETA ZUZENDARITZAN, GRADUA INGENIARITZAN EDO ADMINISTRAZIO ETA FINANTZETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_47FRANTZIACLAIRACI+G PROIEKTUETAN PARTE HARTZEAINGENIARITZA
AFM-IKASLAN_48FRANTZIACLAIRACENPRESAREN MARKA-IRUDI OSOA, ESKAINTZEN TESTUAK, WEB-ORRIA ETA ABAR EGUNERATZEKO LAGUNTZA.GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOAN ETA ZUZENDARITZAN, GRADUA MARKETINEAN MARKETINA ETA PUBLIZITATEAN GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_49FRANTZIACLAIRACBARNE-ANTOLAKETAN LAGUNTZEA, BARNE-ERP BAT GARATUZ, STOCKEN ETA ABARREN KUDEAKETA ABIAN JARRIZ.INFORMATIKAKO GRADUA EDO SAREKO INFORMATIKA-SISTEMEN ADMINISTRAZIOAN GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_50PORTUGALLOUREIROMAKINAK MUNTATZEKO SAILARI LAGUNTZEA: -
MATERIALAK PRESTATZEA.
MUNTAKETA-PROZESUAN LAGUNTZEA.
KALITATE-KONTROLA.
LAN-ARLOA MANTENTZEA ETA ANTOLATZEA.
DOKUMENTAZIOA ETA TXOSTENAK.
INBENTARIOEN KUDEAKETAN LAGUNTZEA.
PROZESUAK HOBETZEN LAGUNTZEA.
INGENIARITZA MEKANIKOA EDO ELEKTRONIKOA, MEKATRONIKA INSDUSTRIALEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_51TXINATIANJINHIZKUNTZAK IRAKASTEKO IRAKASLEAK:
ESKOLAK PRESTATZEA
ESKOLAK IKASTETXEKO SISTEMAREN ETA METODOLOGIAREN ARABERA EMATEA.
IKASLEEN ERRENDIMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA EBALUAZIOA KOORDINAZIO OROKORRAREN ARABERA
GRADUA: HEZKUNTZA /IRAKASLETZA
AFM-IKASLAN_52MEXIKOMONTERREYMARKETIN SAILEAN LAGUNTZEKO LANAK.
SARE SOZIALEN KUDEAKETA.
EDUKIA SORTZEA.
MERKATU-IKERKETA.
DATUAK AZTERTZEA
EKITALDIETAN LAGUNTZEA.
MARKETIN-MATERIALAK GARATZEA.
BEZEROEKIKO HARREMANAK KUDEATZEA.
MARKA-ESTRATEGIAN LAGUNTZEA.
MARKETIN DIGITALEKO PLATAFORMAK ETA TRESNAK ERABILTZEA.
GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOAN ETA ZUZENDARITZAN, GRADUA MARKETINEAN EDO MARKETINA ETARIAA PUBLIZITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_53MEXIKOMONTERREYLAGUNTZA-LANAK ADMINISTRAZIO SAILEAN:
DOKUMENTUEN KUDEAKETA
TELEFONO BIDEZKO ARRETA ETA HARRERA.
ADMINISTRAZIO-ZEREGINETAN LAGUNTZA
HORNIDUREN ETA EKIPOEN KUDEAKETA.
LAGUNTZA KONTABILITATE ETA FINANTZA PROZESUETAN
EKITALDIEN ETA PROIEKTUEN KOORDINAZIOA.
ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZAKO GRADUA EDO ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZETAN GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_54ALEMANIADARMSTADTBEZERO-INGENIARIA
ZEREGIN NAGUSIAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA:
LANTEKen INSTALAZIO OSOAK INSTALATU, MARTXAN JARRI, JARDUN ETA MANTENTZEA, MAKINAK KONFIGURATZEA ETA MARTXAN JARTZEA
BEZERO TXIKI ETA ERTAINENTZAKO PROIEKTUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, KONTROLATU ETA IXTEA
BEZEROAREN KONPONBIDEAK DEFINITZEA
PRODUKTU ESTANDARRETAN SARTZEN EZ DIREN ESKAKIZUNAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA, HORIEK BALIOESTEKO ETA GARATZEKO
BEZEROEN LANGILEAK LANTEK SISTEMEN ERABILERAN PRESTATZEA.
INGENIARITZA (MEKANIKA, INDUSTRIA, ANTOLAKETA, INFORMATIKA, TELEKOMUNIKAZIOAK) ETA LH TEKNIKOA.
AFM-IKASLAN_55FRANTZIAVIENNE CEDEXBEZERO-INGENIARIA. ZEREGIN NAGUSIAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA:
LANTEKen INSTALAZIO OSOAK INSTALATU, MARTXAN JARRI, JARDUN ETA MANTENTZEA, MAKINAK KONFIGURATZEA ETA MARTXAN JARTZEA
BEZERO TXIKI ETA ERTAINENTZAKO PROIEKTUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, KONTROLATU ETA IXTEA
BEZEROAREN KONPONBIDEAK DEFINITZEA. - PRODUKTU ESTANDARRETAN SARTZEN EZ DIREN ESKAKIZUNAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA, HORIEK BALIOESTEKO ETA GARATZEKO
BEZEROEN LANGILEAK LANTEK SISTEMEN ERABILERAN PRESTATZEA.
INGENIARITZA (MEKANIKA, INDUSTRIA, ANTOLAKETA, INFORMATIKA, TELEKOMUNIKAZIOAK) ETA LH TEKNIKOA.
AFM-IKASLAN_56ERRESUMA BATUAMALVERNBEZERO-INGENIARIA.
ZEREGIN NAGUSIAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA
LANTEKen INSTALAZIO OSOAK INSTALATU, MARTXAN JARRI, JARDUN ETA MANTENTZEA, MAKINAK KONFIGURATZEA ETA MARTXAN JARTZEA
BEZERO TXIKI ETA ERTAINENTZAKO PROIEKTUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, KONTROLATU ETA IXTEA
BEZEROAREN KONPONBIDEAK DEFINITZEA.
PRODUKTU ESTANDARRETAN SARTZEN EZ DIREN ESKAKIZUNAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA, HORIEK BALIOESTEKO ETA GARATZEKO
BEZEROEN LANGILEAK LANTEKEKO SISTEMEN ERABILERAN PRESTATZEA.
INGENIARITZA (MEKANIKA, INDUSTRIA, ANTOLAKETA, INFORMATIKA, TELEKOMUNIKAZIOAK) ETA LH TEKNIKOA.
AFM-IKASLAN_57TXINATIANJINESKOLAKO TAILERRA IKASTARO BERRIETARA EGOKITZEA ETA ESPAINIAKO ETA TXINAKO UNIBERTSITATEEN ETA ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA AZTERTZEA. PROZESUAK HOBETZEKO ETA TAILERRA EGOKITZEKO LANAK. HEZKUNTZA-ZEREGINAK.INGENIARITZA
AFM-IKASLAN_58COSTA RICAALAJUELAMARKETIN DEPARTAMENTUAN LAGUNTZEA:
TXIMELETA ESPEZIEEN BIZI ZIKLOAREN ETAPEI BURUZKO ARGAZKIAK ATERATZEA, BAITA BASOAN DAGOEN FAUNARI ETA PROIEKTUARI BURUZKOAK ERE, BAI ETA ENPRESAREN PRODUKTU ETA ZERBITZUEI BURUZKOAK ERE.
- PUBLIZITATE-MATERIALA SORTZEA, PROIEKTU TURISTIKOA, INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA FABRIKATZEN DITUGUN TXIMELETEN BALIO-KATEKO PRODUKTUAK SUSTATZEKO.
- GURE JARDUERAK ERAKUSTEKO ETA INGURUMEN-HEZKUNTZA SUSTATZEKO WEBGUNE BAT ERAIKITZEN JARRAITZEA.
- EDUKIAK SORTZEN ETA KUDEATZEN LAGUNTZEA, HALA NOLA SARE SOZIALETARAKO BIDEOAK EKOIZTEN.
- NEGOZIOAREN SALMENTAK SUSTATZEN LAGUNTZEA
GRADUA MARKETINEAN ETA PUBLIZITATEAN, GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZAN, MARKETIN ETA PUBLIZITATEAN GOI MAILAKO TEKNIKARIA, WEB APLIKAZIOEN GARAPENEAN GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_59COSTA RICAALAJUELATXIMELETEN ZOOKERIAKO JARDUERAK/LANDARE MINTEGIEN SAILEKO JARDUERAK:
BIOLOGIARA BIDERATUTAKO JARDUERAK
TXIMELETEN BIZI-ZIKLOKO HAZKUNTZA-PROZESUETAN LAGUNTZEA.
HORREK BARNE HARTZEN DITU ARRAUTZEN EDO LARBEN BILDUMA ETA HORIEK ZAINDU BEHARRA METABIRUS-FOSANISAREN PROZESUAN
ESPEZIE BAKOITZAREN HABITATAREN EMAITZAK HOBETZEN LAGUNTZEA. HORREN BARRUAN, BARNEAN HARTZEN DA ESPEZIE BAKOITZARENTZAT ERABILTZEN DIREN PREBALENTZIA ETA IZURRITEEN KONTROLA ETA EKOIZPEN-SISTEMAK KONTROLATZEA.
NEKAZARITZARA BIDERATUTAKO JARDUERAK -
OSTATU-PLANTAK ZAINTZEN ETA MANTENTZEN LAGUNTZEA, FUNTSEZKOAK BAITIRA TXIMELETEN UGALKETA-ARRAKASTA ZIURTATZEKO.
BASERRIAN OSTATU SOLAIRUAK UGALTZEKO ERABILTZEN DIREN SISTEMAK HOBETZEA.
MINTEGIKO LANDARE ESPEZIEAK ZAINTZEKO ETA EREITEKO ESKULIBURUA EGITEA.
BIOLOGIA, ENTOMOLOGIAN INTERESA ETA/EDO ESPEZIALITATEA DUENA. FITOTEKNIAN OINARRITUTAKO AGRONOMIA IKASKETAK
AFM-IKASLAN_60COSTA RICAALAJUELATURISMO SAILAREN JARDUERAK
PROIEKTUAREN BISITARIEN ESPERIENTZIARAKO HOBEKUNTZAK EZARTZEA, HALA NOLA IBILBIDEEI FLORA ETA FAUNA ESPEZIEEI BURUZKO INFORMAZIOA ERANSTEA MODU DIGITAL ETA FISIKOAN.
LEKUA GUNE TURISTIKO GARRANTZITSU GISA KOKATZEN LAGUNTZEA
BASOKO ESPEZIEAK IDENTIFIKATZEA, FLORA ETA FAUNA.
GRADUA TURISMOAN, GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOAN ETA ZUZENDARITZAN, GOI MAILAKO LH TURISMOAREKIN LOTUTAKO GAIETAN
AFM-IKASLAN_61MEXIKOKERETAROLAGUNTZA LANAK INGENIARITZA SAILEAN.INGENIARITZA TEKNIKOA (MEKANIKOA, ELEKTRONIKOA, INDUSTRIALA EDO ANTZEKOAK)
AFM-IKASLAN_62COSTA RICASAN JOSEGAITASUN BEREIZIAK DITUZTEN IKASLEETAN ESPEZIALIZATUTAKO IKASTETXE TXIKIA. TERAPIA BERRITZAILEAK ESKAINTZEN DITU, HALA NOLA, EKINOTERAPIA, HIDROTERAPIA, HIZKUNTZA TERAPIA ETA FISIKOA, OINARRIZKO IRAKASGAIEN IRAKASKUNTZAREKIN BATERA. BEKADUNA IRAKASKUNTZA SAILEAN SARTUKO DA.
GRADUA ETA LH: HEZKUNTZA-ADARRA/IRAKASLETZA, PSIKOLOGIA. GOI-MAILAKO TEKNIKARIA EDO GRADUA GIZARTERATZEAN.
AFM-IKASLAN_63URUGUAIMONTEVIDEOBEKA NEURO-PSIKIATRIA PEDIATRIKOKO SAILEAN GARATUKO DA, ESPEKTRO AUTISTAKO NAHASMENDUAK DETEKTATZEKO, DIAGNOSTIKATZEKO ETA ESKU HARTZEKO TALDEAN (EDDITEA). BEKADUNA ESPEKTRO AUTISTAKO NAHASMENDUA DUTEN PERTSONAK EBALUATU, ORIENTATU ETA ESKU HARTZEKO TALDEAN SARTUKO DA, ETA TALDE HORRETAN LAGUNDUKO DU.PSIKOLOGIA, LOGOPEDIA, PEDIATRIA
AFM-IKASLAN_64EL SALVADORSAN MIGELIKASTETXEKO PSIKOLOGOARI LAGUNTZEA
IKASTEKO ZAILTASUNAK DITUZTEN HAURRAK INTEGRATZEKO PROZESUAN LAGUNTZEA
IKASGELAN INTEGRATZEKO DINAMIKAK EDO HEZKUNTZA-KOMUNITATERAKO JARRAIBIDEAK SORTZEA.
IKASTETXEKO PSIKOLOGOAREKIN BATERA HITZALDIAK EMATEA IKASTETXEKO IRAKASLE-TALDEARENTZAT ETA/EDO FAMILIA-GURASOENTZAT. (GURASOENTZAKO ESKOLAK)
GRADUA: PSIKOLOGIA, PEDAGOGIA EDO PSIKOPEDAGOGIA. HEZKUNTZA ZIENTZIAK. INTEGRAZIOA. JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIAK.
AFM-IKASLAN_65EL SALVADORSAN MIGELKOORDINAZIO AKADEMIKOAN LAGUNTZEA:
ELKARGOAN EGITEN DIREN EKITALDIAK ANTOLATZEN LAGUNTZEA.
IKASTETXEAN EMATEN DIREN METRIETAN EGITEN DIREN PROIEKTUAK KOORDINATZAILEAREKIN BATERA BERRIKUSTEA.
GELAN BEHAKETA EGITEA KLASEEN JARDUNARI ETA HOBETZEKO ESPAZIO POSIBLEEI BURUZ.
GRADUA: PSIKOLOGIA, PEDAGOGIA EDO PSIKOPEDAGOGIA. HEZKUNTZA ZIENTZIAK. INTEGRAZIOA. JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIAK.
AFM-IKASLAN_66ERRUMANIAAVRIG (SIBIU)PIEZAK CNC MAKINERIAN MEKANIZATZEAFABRIKAZIO MEKANIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_67POLONIAKATOWICEBEZERO-INGENIARIA. ZEREGIN NAGUSIAK HONAKO HAUEK IZANGO DIRA:
LANTEKen INSTALAZIO OSOAK INSTALATU, MARTXAN JARRI, JARDUN ETA MANTENTZEA, MAKINAK KONFIGURATZEA ETA MARTXAN JARTZEA.
BEZERO TXIKI ETA ERTAINENTZAKO PROIEKTUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, KONTROLATU ETA IXTEA.
BEZEROAREN KONPONBIDEAK DEFINITZEA.
PRODUKTU ESTANDARRETAN SARTZEN EZ DIREN ESKAKIZUNAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA, HORIEK BALIOESTEKO ETA GARATZEKO.
BEZEROEN LANGILEAK LANTEKEN SISTEMEN ERABILERAN PRESTATZEA.
INGENIARITZA (MEKANIKA, INDUSTRIA, ANTOLAKETA, INFORMATIKA, TELEKOMUNIKAZIOAK) ETA LH TEKNIKOA.
AFM-IKASLAN_68FRANTZIAPARISPROIEKTUAK GILTZA ESKUAN MUNTATZEN, INSTALATZEN ETA MANTENTZEN LAGUNTZEA.LH/INDUSTRIA INFORMATIKAKO INGENIARITZA
AFM-IKASLAN_69ESTATU BATUAKABINGDON, MARYLANDLAGUNTZA-LANAK MERKATARITZA-SAILEAN:
INGURUKO MERKATARITZA-SAREA ZABALTZEA
BEZEROEKIN HARREMANETAN JARTZEA
SALMENTAK BULTZATZEA.
BEZERO BERRIAK BILATZEA.
INGENIARITZA TEKNIKOA (MEKANIKOA, ELEKTRONIKOA, INDUSTRIALA EDO ANTZEKOAK) EDO ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZAKO GRADUA.
AFM-IKASLAN_70MEXIKOMEXIKO HIRIABEKADUNAK LAGUNDU EGINGO DIE ESKOLAREN KULTURA-KUDEAKETAKO PROIEKTUEI.
KULTURAREKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERAK (TEORIKOAK ZEIN PRAKTIKOAK) DISEINATU, EKOITZI, ANTOLATU, ABIAN JARRI ETA ZABALTZEKO PROZESUEI LAGUNDUKO DIE.
HUMANITATEAK, KULTURA IKASKETAK, GIZARTE ZIENTZIAK ETA/EDO ARTEAREKIN ZERIKUSIA DUTENAK.
AFM-IKASLAN_71MEXIKOMEXIKO HIRIABEKADUNA AFM-K EGITEN DITUEN IKERKETA FILOSOFIKOA SUSTATZEKO ETA SUSTATZEKO JARDUERETAN SARTUKO DA.
MODU AKTIBOAN PARTE HARTUKO DU IKERKETA BATEN GARAPENEAN. JARDUERA AKADEMIKOETAN, ADMINISTRATIBOETAN, ZABALKUNDEKOETAN, ARGITALPENEKOETAN ETA ERAKUNDEEN ARTEKO HARREMANETAN LAGUNTZEKO EGINKIZUNAK BETEKO DITU.
FILOSOFIAKO GRADUA
AFM-IKASLAN_72BELGIKABRUSELABIRTUALIZAZIOAN/HODEIAN ETA SAREETAN INTERESA DUEN PERTSONA.
JARDUERAK HONAKO HAUEK IZAN DAITEZKE:
- AWS SAREAREN SEGMENTAZIOA ETA SEGURTASUNA BERRIZ DISEINATZEA
- SISTEMAK MONITORIZATZEKO EGUNGO SOLUZIOA BERRIKUSTEA
- HONDAMENDIEN AURREAN KONFIGURATZEKO ETA BERRESKURATZEKO PROBAK EGITEKO LAGUNTZA
- SISTEMEN ETA PROZEDUREN DOKUMENTAZIOA
INFORMATIKAKO GRADUA EDO ANTZEKOA, LH GAI INFORMATIKOETAN ETA SOFTWAREAREN GARAPENEAN. HORREZ GAIN, EZAGUTZA HAUEK BALORATUKO DIRA: • IP NETWORKING BASICS • LINUX CLI BASICS • WINDOWS ADMINISTRATION BASICS IDEAL COMPETENCES ADDITIONAL TO THOSE ABOVE ARE: • PROXMOX OR SIMILAR VIRTUALISATION HYPERVISORS • AWS O EC2 O ECS O S3 O SES O IAM O VPC.

TRANSIT GATEWAY.
PEERING • CHECKMK OR SIMILAR MONITORING SOFTWARE • CONFLUENCE OR SIMILAR KNOWLEDGE BASE SOLUTIONS
AFM-IKASLAN_73ESTATU BATUAKCHATTANOOGALAGUNTZA-LANAK MERKATARITZA-SAILEAN:
INGURUKO MERKATARITZA-SAREA ZABALTZEA.
BEZEROEKIN HARREMANETAN JARTZEA
SALMENTAK BULTZATZEA.
BEZERO BERRIAK BILATZEA.
GOI-MAILAKO INGENIARITZA (MEKANIKOA, ELEKTRONIKOA, INDUSTRIALA, ANTOLAKETA EDO ANTZEKOAK)
AFM-IKASLAN_74MEXIKOMONTERREYPERTSONEN ARLOKO SAILA. ZEREGINAK: TALENTUA ERAKARTZEA (ERREKRUTATZEA), KULTURA ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA.PSIKOLOGIA EDO GRADUA LAN-HARREMANETAN ETA GIZA BALIABIDEETAN
AFM-IKASLAN_75BELGIKABRUSELAEKITALDIAK ANTOLATZEA
- DATUAK MANIPULATZEA ETA TXOSTENAK EGITEA
- PROGRAMAK GARATZEKO LAGUNTZA
LH ADMINISTRAZIOA/LH NAZIOARTEKO MERKATARITZA/LH MARKETINA. GAINERA, HAUEK BALORATUKO DIRA: • ABILITY TO MANIPULATE DATA IN EXCEL • ABILITY TO DRAFT AND EDIT POLICY/PROGRAMME DOCUMENTS • INTEREST IN INNOVATION/TECHNOLOGY DEVELOPMENT, FUNDING, PUBLIC POLICY, INTERNATIONAL COLLABORATION
AFM-IKASLAN_76MEXIKOKERETAROLAGUNTZA-LANAK MERKATARITZA-SAILEAN:
INGURUKO MERKATARITZA-SAREA ZABALTZEA
BEZEROEKIN HARREMANETAN JARTZEA.
SALMENTAK BULTZATZEA.
BEZERO BERRIAK BILATZEA.
INGENIARITZA MEKANIKOA
AFM-IKASLAN_77PORTUGALLISBOASALMENTAK: BEZEROEN PROSPEKZIOA, PROSPEKTUAK SORTZEA, PROPOSAMEN KOMERTZIALAK EGITEA, SALMENTA ZIKLOAREN KUDEAKETAENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZAKO GRADUA, NAZIOARTEKO MERKATARITZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
AFM-IKASLAN_78PORTUGALLISBOASOFTWAREA GARATZEA: FULL-STACK GARAPENA KUDEAKETA SOFTWAREA EKOIZTEKO; GENIOn ETA GENIOrako PROGRAMAZIOA (QUIDGEST BIDEZKO KODEA SORTZEKO PLATAFORMA), SOLUZIO ESPEZIFIKOEN ETA GENIO BERAREN PROBAK ETA ETENGABEKO OPTIMIZAZIOA.GRADUA INFORMATIKAN EDO ANTZEKOAN, LH GAI INFORMATIKOETAN ETA SOFTWAREAREN GARAPENEAN.
AFM-IKASLAN_79INDONESIABALI - DENPANSARIRAKASKUNTZA-ZEREGINAK:
IRAKASLEEI MATERIAL DIDAKTIKOAK PRESTATZEN LAGUNTZEA
IKASGELAN JARDUERAK ANTOLATZEN ETA GAUZATZEN LAGUNTZEA.
IKASLEAK GAINBEGIRATZEA JARDUERETAN ETA PROIEKTUETAN.
TUTORETZAK ETA BANAKAKO LAGUNTZA.
EBALUAZIOA ETA ZUZENKETA.
BALIABIDE DIDAKTIKOAK SORTZEA.
EDUKIAK EGUNERATZEA.
ADMINISTRAZIO-LAGUNTZA.
KASKETA-ERREGISTROAK KUDEATZEA.
HEZKUNTZA-JARDUERAK KOORDINATZEA.

GRADUA: HEZKUNTZA /IRAKASLETZA
AFM-IKASLAN_80TXINABEIJINGINDUSTRIALIZAZIOAK ETA FABRIKAZIO-PROZESUAKINGENIARITZA TEKNIKOA (MEKANIKOA, ELEKTRONIKOA, INDUSTRIALA EDO ANTZEKOAK)