Beka Eskuragarriak

GARRANTZITSUA:
Plaza bakarra eskatu ahal izango diozu Global Training bekak sustatzen dituzten entitate-erakundeetatik bakar bati. (Ikusi informazio gehiago)

2021ko bekak

Referencia Destino Descripción Perfil
GT01 REINO UNIDO (BELFAST) ERAIKINETAKO ENERGIA INSTALAZIOEN ERAGINKORTASUNA BALORATU, ENERGIA KALIFIKAZIOA ETA ZIURTAGIRI PROZESUA TEKNIKoki LAGUNTZEKO. EGUZKI INSTALAZIO TERMIKOAK KONFIGURATU ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA  ETA EGUZKI ENERGIA TERMIKOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA/ENERGIA BERRIZTAGARRIETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ENERGIEN BERRIZTAGARRIEN INGENIERITZAKO GRADUA.
GT02 POLONIA (WROCLAW) FABRIKAZIO PRODUKTU MEKANIKOEN DISEINUA, FITXAK PROZESATZEKO TRESNAK, POLIMEROAK, MOLDEAK ETA EREDUAK, BURDIN BURDINA, FORJA, ESTANPATZEA EDO HAUTS METALURGIA FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT03 COSTA RICA (LA FORTUNA) XEDE TURISTIKOAK PLANIFIKATU, BULTZATU ETA INFORMAZIOA BIDAIARI GIDATZEKO ETA LAGUNTZEKO TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT04 COSTA RICA (LA FORTUNA) ZERBITZU TURISTIKOAK, BERE MARKETING PROGRAMAK GARATZEKO EKINTZAK PROPOSATZEA BIDAIA AGENTZIETAKO ETA OSPAKIZUNEN KUDEAKETARAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT05 PORTUGAL (AVEIRO) EGOKITUTAKO DIETAK PRESTATU ETA ELIKAGAIEN KALITATEA KONTROLATU, ELIKADURAREN JOKABIDEAK ETA NUTRIZIO BEHARRAK AZTERTU. JATEKO OHITURAK HOBETZEN DITUZTEN HEZKUNTZA JARDUERAK EGITARAUA ETA APLIKATU DIETETIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT06 ITALIA (FABRIANO) ARRETA PSIKOSOZIALA, KOMUNITATEKO BITARTEKARITZA ETA AUKERA BERDINTASUNAK/INTERBENTZIOAK ANTOLATZEA, EZARTZEA ETA EBALUATZEA, PERTSONEN PARTE HARTZE AKTIBOA SUSTATZEA. GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA TURISTIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT07 PORTUGAL (AVEIRO) AZTERKETA ANALITIKOAK EGIN, EMAITZA TEKNIKOAK EBALUATZEKO, PREBENTZIOAREN, DIAGNOSTIKOAREN ETA IKERKETAREN ETA LAGUNTZEKO. LABORATEGI KLINIKO ETA BIOMEDIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT08 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) ZERBITZUAK SUSTATU ETA IRAGARKI, MATERIAL PUBLIPROMOZIONALAK PRESTATU MARKETINA ETA PUBLIZITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT09 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) SISTEMA INFORMATIKOAK KONFIGURATU, ADMINISTRATU ETA MANTENTU, FUNTZIONALITATEA, SISTEMAKO BALIABIDEEN ETA ZERBITZUEN INTEGRITASUNA SARE-INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT10 MÉXICO (PUEBLA) ESKU-HARTZE SOZIOEDUKATIBOKO PROZESUAK AZTERTU, EBALUATU ETA DISEINATZEAVHAINBAT TALDERENTZAT, ARRETA BEREZIA JARRIZ EGOERA AHULENEAN DAUDEN PERTSONENGAN,GIZARTE BIZITZA, GIZARTE ALDAKETA, KULTURA ANIZTAZUNA, TALDEAK ETA KOMUNITATEAK HAIEN ARTEKO HARREMANAK ETA ELKARREKINTZAK AZTERTZEA GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA/SOZIOLOGIAKO GRADUA
GT11 POLONIA (CRACOVIA) ESTATUKO ETA NAZIOARTEKO GARRAIO-ERAGIKETAK ANTOLATZEA, KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA. ENPRESAREN JARDUERA LOGISTIKOAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA. GARRAIO ETA LOGISTIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT12 PORTUGAL (AVEIRO) INFORMAZIOETA DOKUMENTAZIO KLINIKOA TRATATZEKO PROZESUAK DEFINITZEA ETA ANTOLAKETA, DATUAK ERAUZIZ ETA ERREGISTRATUZ, KODETUZ ETA INFORMAZIOA BALIOZKOTUZ, BAI ETA PAZIENTEEN ARRETA ETA KUDEAKETA-PROZESUETAN ETA ADMINISTRAZIO-KUDEAKETAKO PROZESUETAN ESKU HARTZEA ERE. OSASUN DOKUMENTAZIOA ETA ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT13 ESTADOS UNIDOS (NUEVA YORK) LAN EGOERA BERRIAK ULERTZEA, INTERPRETATZEA ETA HORIETAN ESKU HARTZEA  LANGILEEN KUDEAKETA, LAN-MEKKATUAN ESKU HARTZEA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA. GRADUA: LAN HARREMANAK ETA GIZA BALIABIDEAK
GT14 ESTADOS UNIDOS (NUEVA YORK) ERAKUNDEEN ETA MERKATUEN ARTEKO MERKATARITZ HARREMANA AZTERTE. SALMENTEZ, PUBLIZITATEAZ, MERKATUEN IKERKETAZ, PREZIOEZ, PRODUKTUEN GARAPENAZ ETA BEZEROEKIKO HARREMANEZ ARDURATZEA. MARKETINA ETA PUBLIZITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/MARKETINEKO GRADUA
GT15 POLONIA (CRACOVIA) LABORATEGIKO JARDUERAK ETA LAGINKETA-PLANA ANTOLATZEA ETA KOORDINATZEA,IKERKETARA ETA KALITATE-KONTROLERA BIDERATUTAKO SAIAKUNTZAK ETA ANALISIAK EGINEZ/KOSMETIKOAK FABRIKATZEKO, EGOKITZEKO ETA BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAN   PARTE HARTZEKO. ANALISIKO ETA KALITATE KONTROLEKO LABORATEGIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/PRODUKTU FARMAZEUTIKOAK, BIOTEKNOLOGIKOAK ETA ANTZKOAK FABRIKATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT16 PORTUGAL (AVEIRO) AHO-HORTZEN OSASUNA SUSTATZEA, PREBENTZIOKO JARDUERAK ETA JARDUERA TEKNIKO-ASISTENTZIALAK GARATUZ:  HORIEN ARTEAN, TEKNIKA ODONTOLOGIKOAK ESPLOIRATZEA EBALUATZEA, SUSTATZEA ETA EGITEA, ODONTOLOGOAREKIN LANKIDETZAN. AHOAREN ETA HORTZEN HIGINIEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT17 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) WEB APLIKAZIOAK GARATZEA, EZARTZEA ETA MANTENTZEA, DATUETARA SARBIDEA SEGURUA BERRITUZ. WEB APLIKAZIOEN GARAPENEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT18 POLONIA (CRACOVIA) 2D ETA 3D ANIMAZIOAREN IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENA, MULTIMEDIA INTERAKTIBO ETA INTERAKTIBOAREN 3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT19 POLONIA (CRACOVIA) PLATAFORMA ANITZAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARATZEA, EZARTZEA, DOKUMENTATZEA ETA MANTENTZEA.
PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT20 ITALIA (FABRIANO) AUTOMOBILEN KOMPONKETA ETA MANTENIMENDUA AUTOMOZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT21 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) SAIAKUNTZA FISIKOAK, FISIKO-KIMIKOAK, ANALISI KIMIKOAK ETA INSTRUMENTALAK EGITEA KALITATE-KONTROLERA ETA IKERKETARA BIDERATUTAKO PRODUKTUETAN. ANALISIKO ETA KALITATE KONTROLEKO LABORATEGIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT22 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) ERAKUNDEEN ETA MERKATUEN ARTEKO MERKATARITZA-HARREMANA AZTERTZEA, SALMENTEZ, publizitateaz, merkatuen ikerketaz, prezioez, produktuen garapenaz eta bezeroekiko harremanez arduratzea MARKETINA ETA PUBLIZITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT23 AUSTRIA (VIENA) SALGAIEN ETA BIDAIARIEN GARRAIOKO ERAGIKETAK ANTOLATZEA, KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA ESPAINIAN ETA NAZIOARTEAN, ETA EMPRESA BATEN LOGISTIKA-JARDUERAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA. GARRAIO ETA LOGISTIKAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
GT24 BULGARIA (SOFIA) MEKANIZAZIO ETA MUNTAKETA BIDEZKO FABRIKAZIOA PLANIFIKATU, PROGRAMATU ETA KONTRALETZEA, PROZESUAREN DOKUMENTAZIOTIK ETA FABRIKATU BEHARREKO PRODUKTUEN ZEHAZTAPENETATIK ABIATUTA. FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT25 PORTUGAL (LISBOA) PRESTATU PROIEKTUEN DOKUMNETAZIO TEKNIKOA. PROIEKTUEN, LANEN DISEINUA BURUTU ETA EGIN./ANTOLATU LAN ETA OBRA ZIBILAREN BALIABIDEAK/ERABILTZAILEARI EGOKITUTAKO BALDINTZA ESTETIKOAK ETA TEKNIKOAK BETETZEN DITUZTEN PROIEKTUAK  ERAIKUNTZA PROIEKTUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ERAIKUNTZA OBRAK ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ARKITEKTURA GRADUA
GT26 COSTA RICA (PUNTARENAS) AKUIKULTURA PRODUKZIO-JARDUERAK PLANIFIKATZEA, ANTOLATZEA ETA GAINBEGIRATZEA AKUIKULTURAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT27 REPÚBLICA CHECA (PRAGA) BALIABIDE EKONOMIKOAK, IKUS-ENTZUNEZKOAK EKOIZTEKO MATERIALAK PLANIFIKATU, ANTOLATU, BEGIRATU ETA KUDEATU. IKUS-ENTZUNEZKO ETA IKUSKIZUNEN PRODUKZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT28 ITALIA (FABRIANO) HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOAN HAURRAREN ARTEKO PROIEKTUAK ETA PROGRAMAK HEZKUNTZA PROIEKTUAK ETA PROGRAMAK, PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAREN ARABERA. HAUR HEZKUNTZAKO GOIMAILAKO TEKNIKARIA
GT29 BULGARIA (SOFIA) 2D ETA 3D ANIMAZIOAREN IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENA, MULTIMEDIA INTERAKTIBO ETA INTERAKTIBOAREN 3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT30 FRANCIA (BURDEOS) XEDE TURISTIKOAK PLANIFIKATU, BULTZATU ETA INFORMAZIOA BIDAIARI GIDATZEKO ETA LAGUNTZEKO/ZERBITZU TURISTIKOAK, BERE MARKETING PROGRAMAK GARATZEKO EKINTZAK PROPOSATZEA TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/BIDAIA AGENTZIETAKO ETA OSPAKIZUNEN KUDEAKETARAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT31 LITUANIA (VILNIUS) SUKALDEKO PRODUKZIOA ETZ SERBITZUA ZUZENTZEA ETA ANTOLATZEA  ESKAINTZAK ETA BALIABIDEAK ZEHAZTUTA, ETA HORNIKUNTZAREN, PRODUKZIOAREN ETA ZERBITZUAREN BEREZKO JARDUERAK KONTROLATUTA. SUKALDE ZUZENDARITZA GOI-MAIAKO TEKNIKARIA
GT32 ARGENTINA (BUENOS AIRES) SUKALDEKO PRODUKZIOA ETZ SERBITZUA ZUZENTZEA ETA ANTOLATZEA  ESKAINTZAK ETA BALIABIDEAK ZEHAZTUTA, ETA HORNIKUNTZAREN, PRODUKZIOAREN ETA ZERBITZUAREN BEREZKO JARDUERAK KONTROLATUTA. SUKALDE ZUZENDARITZA GOI-MAIAKO TEKNIKARIA
GT33 ITALIA (MILAN) IRUDIAREKIN ETA ONGIZATEAREKIN LOTUTAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK PLANIFIKATZEA ETA EGITEA,  TEKNIKA ESTETIKO HIDROTERMALAK APLIKATZAEA, DEPILAZIOA ETA PIGMENTUAK ESARTZEA/
ESTETIKA INTEGRALA ETA ONGIZATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT34 POLONIA (CRACOVIA) ILE-APAINKETAKO ZERBITZUEN GARAPENA GAINBEGIRATZEA  ILE TRATAMENDU ESTETIKOAK PLANIFIKATZEA ETA EGITEA, ETA IRUDIA ALDATZEKO ESTILISMOAK DISEMINATZEA. ILE APAINKETAKO ESTILISMOA ETA ZUZENDARITZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT35 AZORES (NORDESTE) LANAK PROGRAMATU, ANTOLATU, ZAURTU ETA EGIN, INGURUNE NATURALA ETA PERTSONA PRESTAKUNTZA KONTROLATU ETA PROTEGITU INGURUMENA ​​KONTSERBATZEKO ETA HOBETZEKO BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT36 AZORES (NORDESTE) LANAK PROGRAMATU, ANTOLATU, ZAURTU ETA EGIN, INGURUNE NATURALA ETA PERTSONA PRESTAKUNTZA KONTROLATU ETA PROTEGITU INGURUMENA ​​KONTSERBATZEKO ETA HOBETZEKO BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT37 ITALIA (FABRIANO) JOLAS IRAKASI ETA BULTZATU, AISIALDIKO FISIKO-KIROL JARDUERAK ETA OINARRIZKO OINARRIZKO GORPUTZE JARDUERAK / PROGRAMA, ANIMAZIO SOZIOKULTURALAREN ESKU-HARTZEAK ANTOLATU, EZARRI ETA EBALUATU, HAURREN PARTE HARTZE AKTIBOA SUSTATZEN. GIZARTE ETA KIROL ANIMAZIOKO ETA IRAKASKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA/ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA TURISTIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT38 LISBOA (PORTUGAL) XEDE TURISTIKOAK PLANIFIKATU, BULTZATU ETA INFORMAZIOA BIDAIARI GIDATZEKO ETA LAGUNTZEKO/ ZERBITZU TURISTIKOAK, BERE MARKETING PROGRAMAK GARATZEKO EKINTZAK PROPOSATZEA TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA BIDAIA AGENTZIETAKO ETA OSPAKIZUNEN KUDEAKETARAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
GT39 MEXICO (QUERETARO) ZERBITZU TEKNIKO DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, MUNTAIA ETA MAKINA-ERREMINTEN PRESTATZE LANETAN. ZERBITZU TEKNIKO DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, ASISTENTZIEN KUDEAKETA ALORREAN. ASISTENTZIA TEKNIKOAREN ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIO ZEREGINETAN LAGUNTZEA. GOI MAILAKO TEKNIKARI MEKATRONIKOA edo INGENIARITZA ELEKTRONIKOAN LIZENTZIATUA
GT40 MEXICO (MONTERREY)
MARKETINA. EKITALDIEN ANTOLAKETA

Enpresen administrazioa eta zuzendaritza gradua, Marketing lizentziatua edo goi mailako FP Marketing
GT41 MEXICO (MONTERREY) ADMINISTRAZIO SAILARI LAGUNTZA Enpresen administrazioa eta zuzendaritza gradua edo goi mailako FP administrazioan
GT42 INDIA (JAIPUR) KOMUNIKAZIO ETA MARKETING PLANA, SARE ZOZIAL ETA WEB ORRIAREN HOBEKUNTZA BAI DISEINUAN ETA EDUKIAN, ETAB. Enpresen administrazioa eta zuzendaritza gradua, Marketing lizentziatua edo Marketineko goi mailako FP
GT43 CHINA (KUNSHAN) MERKATARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN, BEZEROEKIN KONTAKTATZEN, SALMENTAK BULTZATZEN ETA BEZERO BERRIAK BILATZEN Ingeniaritzan gradua edo masterra
GT44 CHINA (KUNSHAN) BATEZ ERE ADMINISTRAZIO DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, KONTABILITATE, FAKTUREN KONTROLA ETA BESTE ZEREGIN ADMINISTRATIBOETAN, ETA BAITA ERAKUNDEAREN GAINONTZEKO DEPARTAMENTUEI LAGUNTZA
Enpresa administrazioan gradua edo masterra edo goi mailako FP administrazioan
GT45 MEXICO (QUERETARO) INGENIARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZA ZEREGINAK Ingeniaritza teknikoa
GT46 CHINA (TIANJIN) HIZKUNTZA IRAKASKUNTZAN ZEREGINAK
Hezkuntza alorreko titulazioak, irakaskuntza / Ingeniaritza
GT47 CHINA (TIANJIN) HIZKUNTZA IRAKASKUNTZAN ZEREGINAK
Hezkuntza alorreko titulazioak, irakaskuntza / Ingeniaritza
GT48 CHINA (TIANJIN) HIZKUNTZA IRAKASKUNTZAN ZEREGINAK
Hezkuntza alorreko titulazioak, irakaskuntza / Ingeniaritza
GT49 CHINA (TIANJIN) ESKOLAKO TAILERRA IKASTARO BERRIETARA EGOKITZEA ETA ESPAINIAKO ETA TXINAKO UNIBERTSITATE ETA ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA AZTERTZEA. PROZESUAK HOBETZEKO ETA TAILERRA EGOKITZEKO ZEREGINAK. HEZKUNTZA ZEREGINAK. Ingenieritza
GT50 EEUU (ABINGDON) SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN LAGUNTZEA, LIZITAZIOETAN LAGUNTZEA, SALMENTAK BULTZATZEA ETA BEZERO BERRIAK BILATZEA. Ingenieritza teknikoa edo Enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua
GT51 INDIA (PUNE)
MERKATARITZA TEKNIKARI LANAK. BEZERO POTENTZIALEN BILAKETA LANA.
Enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua, goi mailako FP edo ingeniari teknikoa
GT52 CHINA (SHANGHAI)
KOMUNIKAZIO ETA MARKETINA PLANA, SARE SOZIALEN ETA WEB ORRIAREN EDUKI  ETA DISEINUAREN HOBEKUNTZA, PUBLIZITATE DISEINUA, ETAB.
Enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua, Marketing lizentziatua edo goi mailako FP Marketing edo FP Diseinu eta arte grafikoan
GT53 FRANCIA (CLAIRAC) PROZESU BERRIEN GARAPENETAN ETA ERP-AREN PARAMETRIZAZIOAN LAGUNTZEA Informatikan lizentziatua edo Informatikako Goi Mailako LH
GT54 FRANCIA (CLAIRAC) KUDEAKETA SISTEMAK EZARTZEAN LAGUNTZEA Enpresen Administrazio eta zuzendaritza gradua
GT55 FRANCIA (CLAIRAC)
MERKATARITZA ARLOAN LAGUNTZEA ARTIKULUAK, ESKAINTZAK, ESKAERAZ ETAB. PRESTATZEN ESPORTAZIOETARAKO JAUZIA EMATEKO.
Ingeniaritza
GT56 ALEMANIA (BADEN-WÜRTTEMBERG) SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN LAGUNTZEA, LIZITAZIOETAN LAGUNTZEA, SALMENTAK BULTZATZEA ETA BEZERO BERRIAK BILATZEA. Ingenieritza teknikoa edo Enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua
GT57 EMIRATOS ARABES (RAS AL KHAIMAH) SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN LAGUNTZEA, LIZITAZIOETAN LAGUNTZEA, SALMENTAK BULTZATZEA ETA BEZERO BERRIAK BILATZEA. Ingenieritza teknikoa edo Enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua
GT58 CHINA (BEINJING)
SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN LAGUNTZEA, LIZITAZIOETAN LAGUNTZEA, SALMENTAK BULTZATZEA ETA BEZERO BERRIAK BILATZEA. MERKATUAREN EZAGUTZA INTEGRATU ERAKUNDEAN.
Ingenieritza teknikoa edo LADE. Batez ere ingeniaritza.
GT59 MARRUECOS (NOUACEUR)
BULEGO TEKNIKOKO LANA; BEZEROAREN BEHARRAK AZTERTU ETA BEZEROAREN INDIKAZIOEN ARABERAKO ESKEINTZAK PRESTATU
Ingeniaritza mekanikoa
GT60 MÉXICO (MONTERREY) MERKATARITZA SAILAN LAGUNTZEA
LADE, Ingeniaritza edo goi mailako lanbide heziketa (nazioarteko merkataritza ...)
GT61 MÉXICO (MONTERREY) ADMINISTRAZIO SAILAN LAGUNTZEA LADE edo administrazioko LH 
GT62 MÉXICO (MONTERREY) INGENIARITZA SAILAN LAGUNTZEA Goi Mailako Ingeniaritza
GT63 MÉXICO (MONTERREY) GIZA BALIABIDEEN SAILAN LAGUNTZEA Psikologia edo Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan lizentziatua
GT64 MÉXICO (PUEBLA) BEZERO POTENTZIALEN BILAKETA LANA EGITEA, ONDOREN INTERESA ERAKUSTEN DUTENEKIN HARREMANETAN JARRI ETA SALMENTA OPERAZIOAK LORTZEKO. ALDI BEREAN, ADMINISTRAZIO LAN BATZUETAN ERE LAGUNTZA PUNTUALA EMAN LEZAKE (DEIAK EGITEA ETA JASOTZEA, EXPEDIENTEEN ARTXIBOA, AURREKONTUAK PRESTATZEKO LAGUNTZA, ETB ...)
Administrazioan lizentziatua, Nazioarteko Enpresa FP, Administrazio FP
GT65 MÉXICO (PUEBLA) BEZERO POTENTZIALEN BILAKETA LANA EGITEA, ONDOREN INTERESA ERAKUSTEN DUTENEKIN HARREMANETAN JARRI ETA SALMENTA OPERAZIOAK LORTZEKO. ALDI BEREAN, ADMINISTRAZIO LAN BATZUETAN ERE LAGUNTZA PUNTUALA EMAN LEZAKE (DEIAK EGITEA ETA JASOTZEA, EXPEDIENTEEN ARTXIBOA, AURREKONTUAK PRESTATZEKO LAGUNTZA, ETB ...)
Administrazioan lizentziatua, Nazioarteko Enpresa FP, Administrazio FP
GT66 MEXICO (QUERÉTARO)
ADMINISTRAZIO SAILARI LAGUNTZA ZEREGINAK, KONTABILITATEA, FAKTURAK KONTROLATZEA ETA BESTE ADMINISTRAZIO ZEREGIN BATZUK, ETA ERAKUNDEKO BESTE SAIL BATZUK LAGUNTZEA.

Enpresen administrazioko gradu edo masterra / Administrazioko FP goi mailako titulua
GT67 PORTUGAL (LISBOA) MERKATARITZA JARDUERAN LAGUNTZA Enpresen Administrazio eta zuzendaritza gradua / Nazioarteko Merkataritzan LH
GT68 ALEMANIA (SINGEN  - BADEN-WURTEMBERG)
MERKATARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN, BEZEROEKIN KONTAKTATZEN, SALMENTAK BULTZATZEN ETA BEZERO BERRIAK BILATZEN.
Ingeniaritzan gradu edo masterra / Enpresa administrazioko gradu edo masterra.
GT69 FRANCIA (VAULX EN VELIN CEDEX)
MERKATARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN, BEZEROEKIN KONTAKTATZEN, SALMENTAK BULTZATZEN ETA BEZERO BERRIAK BILATZEN.
Ingeniaritzan gradu edo masterra / Enpresa administrazioko gradu edo masterra.
GT70 IRLANDA (DUBLIN)
MERKATARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN, BEZEROEKIN KONTAKTATZEN, SALMENTAK BULTZATZEN ETA BEZERO BERRIAK BILATZEN.
Ingeniaritzan gradu edo masterra / Enpresa administrazioko gradu edo masterra.
GT71 REINO UNIDO (CONGLETON
CHESHIRE
)

MERKATARITZA DEPARTAMENTUARI LAGUNTZEA, SARE KOMERTZIALA ZABALTZEN, BEZEROEKIN KONTAKTATZEN, SALMENTAK BULTZATZEN ETA BEZERO BERRIAK BILATZEN.
Ingeniaritzan gradu edo masterra / Enpresa administrazioko gradu edo masterra.
GT72 RUMANIA (CLUJ NAPOCA) ASISTENTZI TEKNIKO ZERBITZU SAILARI LAGUNTZA LANAK, PLC PROGRAMAZIOAN ETA MAKINA-ERREMINETEN PRESTAKETAN. Ingeniaritza elektronikoan gradua eta / edo Robotika eta Kontrol Sistemetan masterra
GT73 FRANCIA  (LYON) Giltza eskura proiektuen muntaia, instalazioa eta mantentzea. Industri informatika LH edo Ingeniaritza / Automatizazio eta Robotika Industrialeko LH edo Ingeniaritza
GT74 FRANCIA  (LYON) Giltza eskura proiektuen muntaia, instalazioa eta mantentzea. Industri informatika LH edo Ingeniaritza / Automatizazio eta Robotika Industrialeko LH edo Ingeniaritza
GT75 PORTUGAL (VILA DO CONDE) VILA DO CONDE (PORTUGAL) EKOIZPEN LANTEGIARI (PORTUGAL) LAGUNDU, INGENIARITZA SAILEKO HAINBAT PROIEKTUETAN
I+G ZENTRALARI LAGUNDU SNA EUROPE METODOLOGIA EZARTZEN INSTALAZIOEN AUTOMATIZAZIOAREN ARLOAN.
INGENIARITZAREN DIGITALIZAZIOAREN EZARPENA ETA PROIEKTUEN MONITORIZAZIOA EGITEA PLM BIDEZ, EUSKADI ETA PORTUGALAKO LANTEGIEN ARTEAN INGENIARITZA SINERGIAK BILATZEA.
PORTUGALEKO LANTEGIAREN ETA PRODUKTU ZUZENDARITZA TALDEAREN ARTEKO KOMUNIKAZIO LOTURA IZATEA.
Ingeniaria, ahal izanez gero, Industria Antolakuntzan, Mekatronikan edo Mekanikan espezialitatea duena